bioRxiv


TYP | repozytorium preprintów
KATEGORIA | nauki przyrodnicze
DOSTĘP | https://www.biorxiv.org/

bioRxiv stanowi repozytorium preprintów (artykuły naukowe przed procesem recenzji) z dziedziny nauk przyrodniczych. Autorzy mogą umieszczać w serwisie swoje teksty w wersji preprint, zarówno przed przesłaniem ich do wydawcy, jak i po wysłaniu, ale przed otrzymaniem informacji o akceptacji artykułu. Udostępnienie tekstu umożliwia podzielenie się z innymi naukowcami najnowszymi wynikami badań, a także otrzymanie na ich temat opinii przed rozpoczęciem procesu wydawniczego. Artykuły w bazie są archiwizowane i można je cytować. Po opublikowaniu danego artykułu w czasopiśmie, bioRxiv automatycznie uzupełnia preprint o link do wersji wydawcy.

Repozytorium gromadzi dokumenty, których treść dotyczy dyscyplin nauki takich jak biochemia, bioinżynieria, bioinformatyka, biofizyka, genetyka, biologia molekularna czy też komunikacja naukowa i edukacja.