Normy branżowe BN

Zgodnie z Ustawą normalizacyjną z dnia 12 IX 2002 r., Polski Komitet Normalizacyjny zaprzestał wydawania norm branżowych BN oraz prowadzenia ich zbioru, a istniejące zbiory norm branżowych i Wojskowych Branżowych Norm przekazał do Archiwum Akt Nowych. Dla potrzeb nauki, kultury, techniki i gospodarki są udostępniane przez Archiwum bezpłatnie i mogą być stosowane na zasadzie dobrowolności. Należy jednak pamiętać, że mogą zawierać nieaktualne dane techniczne, bezpieczniej jest więc stosować nowe normy polskie PN, które zawierają aktualne dane techniczne.