TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa
KATEGORIA | chemia
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Chemical Abstracts Service (CAS) jest to najobszerniejsze na świecie źródło informacji chemicznej zawierające nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicznych pochodzące z czasopism naukowych i technicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów. Bazy danych CAS są dostępne za pośrednictwem systemu baz danych - SciFinder. Dzięki systemowi możliwe jest wyszukiwanie według m.in. danych bibliograficznych, mas cząsteczkowych, słów kluczowych, struktur chemicznych, sekwencji biologicznych, nazw substancji czy też schematów reakcji chemicznych. SciFinder pomaga w planowaniu nowych schematów reakcji chemicznych, przydatny jest w retrosyntezach, a także ułatwia wyszukiwanie odpowiednich schematów reakcji chemicznych na podstawie narysowanych substratów. W SciFinder znajdziemy również artykuły oraz patenty dotyczące konkretnego związku chemicznego/reakcji chemicznej a także szczegółową analizę widm.

Na platformie SciFinder dostępne są następujące podbazy:


Rys. Wykaz baz na platformie SciFinder.