Chemistry Central to wydawca 6 czasopism chemicznych (np. Chemistry Central Journal, Geochemical Transactions, Journal of Cheminformatics, Journal of Systems Chemistry) publikowanych przy wspólpracy z BioMed Central. Wydawnictwo jest własnością Springer Science+Business Media. Wszystkie tytuły (za wyjatkiem nowego Journal of Systems Chemistry) znajdują się w bazie JCR i posiadają Impact Factor. Chemistry Central Journal  podzielony jest na 8 sekcji tematycznych: Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Biological Chemistry, Analytical Chemistry, Environmental Chemistry, Materials and Polymers oraz Food Science- wejście.

Aktualności/Narzędzia w bazie

Co to jest Chemistry Central? (poradnik użytkownika) - wejście
Narzędzia społecznościowe - wejścieBaza obrazków, filmów i ilustracji z dziedziny biologii i biomedycyny - wejście


Baza kontrolowanych badań klinicznych - wejście

Dla autorów

Serwis dla autorów - wejście
Instrukcje dla autorów - wejście