TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa
KATEGORIA | chemia
DOSTĘP | http://www.chemspider.com/

ChemSpider to darmowa baza stworzona przez Royal Society of Chemistry (RSC) i zawierająca ponad 97 miliony struktur chemicznych wraz z opisami, które pochodzą z blisko 300 źródeł informacji, min. zasobów firm Aurora Fein Chemicals LLC, AKos GmbH czy też bazy PubMed.

Istnieje możliwość wyszukiwania danego związku chemicznego poprzez nazwę handlową, wzór sumaryczny/strukturalny, właściwości fizykochemiczne (m.in. masę atomową, gęstość, temperaturę topnienia/wrzenia, napięcie powierzchniowe, objętość molową).

Po wyszukaniu w bazie konkretnego związku chemicznego, można obejrzeć jego strukturę 2D/3D, zapoznać się szczegółowo z właściwościami fizykochemicznymi oraz artykułami/patentami na jego temat.