Czasopisma wydawane przez Politechnikę Gdańską

  • Metrology and Measurement Systems - wejście
  • Polish Maritime Research - wejście
  • „Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice” („Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”) wejście
  • Journal of Polish Cimeeac - wejście