Czytelnia Norm w Bibliotece PG

Lokalizacja czytelni:

Gmach Główny, parter, pokój 100/5

Kontakt:

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek, środa 9:00-18:00
  • wtorek, czwartek, piątek 9:00-16:00
  • 1 sobota w miesiącu: 20 listopada 9:00-15:00

Obsada czytelni:

Biblioteka PG nie udostępnia norm polskich PN w sieci. Są one udostępniane w wersji elektronicznej i papierowej pracownikom i studentom PG oraz osobom spoza PG na miejscu w Czytelni. Normy papierowe dostępne są po okazaniu dokumentu tożsamości i rejestracji w elektronicznej księdze odwiedzin. Normy w wersji cyfrowej udostępniane są na wyznaczonych stanowiskach komputerowych użytkownikom zarejestrowanym w bibliotecznym systemie komputerowym. Osoby spoza uczelni mogą korzystać z norm po zarejestrowaniu się w bibliotecznym systemie Virtua (strona domowa biblioteki  > katalog online  >  zaloguj  > utwórz nowe konto - użytkownik Czytelni Norm) i po weryfikacji danych przez bibliotekarza na podstawie dokumentu tożsamości.

Instrukcja tworzenia konta bibliotecznego dla czytelników spoza PG

Weryfikacja danych odbywa się w Bibliotece oraz w filiach Biblioteki na wydziałach.

Informacje o poszczególnych normach można znaleźć w wyszukiwarce norm na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Więcej informacji na temat normalizacji oraz korzystania z katalogu PKN i zbioru norm polskich PN znajduje się w e-kursie "Podstawy normalizacji" oraz na stronie PKN w zakładce normalizacja, w portalu edukacyjnym PKN wiedza i w bezpłatnym e-podręczniku podstaw normalizacji dla studentów Świat zbudowany na normach.