Czytelnia Zbiorów Zabytkowych

Czytelnia Zbiorów Zabytkowych udostępnia zbiory Biblioteki wydane do 1945 roku włącznie. Na miejscu można skorzystać z druków wydanych w latach 1801-1945, w tym także wydawnictw ikonograficznych, kartograficznych i czasopism. Czytelnia nie wypożycza zbiorów na zewnątrz; jest to związane z ich unikatowym charakterem i troską o jak najlepszy stan zachowania dziedzictwa myśli ludzkiej.
Czytelnia umożliwia także pracownikom naukowym dostęp do starych druków (dzieł wydanych w wiekach XVI-XVIII) oraz rękopisów XVIII-XX wiecznych.

Czytelnia obsługiwana jest przez pracownika Pracowni Zbiorów Zabytkowych i Starych Druków Biblioteki.

Lokalizacja czytelni:
Druki wydane w latach 1801-1945 udostępniane są w Czytelni Ogólnej: Gmach Główny, parter, pokój 100/3
Stare druki i rękopisy udostępniane są w Pracowni Zbiorów Zabytkowych i Starych Druków: Gmach Główny pokój 71

Kontakt:

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek-piątek 9:00-15:00

Obsada czytelni:

Profile tematyczne gromadzonych zbiorów:

  • zbiory wydane do 1945 roku, tematyka pokrywa się z tym, co oferuje Biblioteka wraz z filiami
  • ponadto m. in.: astronomia, bibliologia, botanika, filozofia, geografia, historia powszechna, historia sztuki, literatura piękna, medycyna, meteorologia, nawigacja, nauki polityczne, prawo, wojskowość, zoologia

Usługi biblioteczne:

  • udostępnianie wyłącznie na miejscu, po wypełnieniu rewersu specjalnego
  • w wypadku starych druków i rękopisów wskazany jest uprzedni kontakt z Pracownią Zbiorów Zabytkowych w celu ustalenia daty, godziny i szczegółów dotyczących udostępniania
  • czytelnia nie świadczy usług reprograficznych

 Formularz zamówienia uprawniający do korzystania ze zbiorów zabytkowych

Zasady korzystania z księgozbioru zabytkowego regulują:

Zasady udostępniania Zbiorów Zabytkowych, Starych Druków i Rękopisów

Zbiory są sukcesywnie digitalizowane i udostępniane w Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.