Bibliografia załącznikowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Bibliografia załącznikowa

To wykaz literatury, którą cytuje i na którą powołuje się autor tekstu. Jest nieodłącznym elementem każdej pracy naukowej, umożliwiającym sprawdzenie źródeł wykorzystanych przy jej tworzeniu.

Zasady sporządzania bibliografii w pracach dyplomowych tworzonych na naszej uczelni określa Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 49/2014 z 5 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej, pisanych w języku polskim i angielskim.
Opisy bibliograficzne – krótki poradnik

Przy pisaniu wszelkiego rodzaju prac naukowych bardzo pomocne są programy zwane menadżerami bibliografii, służące do organizacji baz bibliograficznych oraz zarządzania ich treścią.

Menadżery bibliografii umożliwiają między innymi:
  • gromadzenie literatury w postaci rekordów bibliograficznych oraz pełnych tekstów pobieranych automatycznie z baz danych lub wprowadzanych ręcznie 
  • porządkowanie i zarządzanie zebraną literaturą
  • współpracę z edytorami tekstu w celu tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej
  • automatyczne tworzenie przypisów
  • automatyczne, za pomocą jednego kliknięcia, wstawianie bibliografii załącznikowej do pisanej pracy
  • automatyczne ustawienie stylu opisu bibliograficznego z dostępnej bazy kilku tysięcy stylów oraz możliwość modyfikacji gotowych stylów

Bezpłatnie dla wszystkich użytkowników oferowane są takie programy jak Zotero czy Mendeley. Wystarczy założyć konto. Biblioteka Politechniki Gdańskiej umożliwia także korzystanie z programu EndNote online dostępnego dla studentów i pracowników PG w bazie Web of Science poprzez system HAN.