Kompetencje informacyjne I-go stopnia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kompetencje informacyjne I-go stopnia

Szkolenie Kompetencje informacyjne I-go stopnia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Zajęcia realizowane są metodą kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy eNauczania w formie kursu elektronicznego. Celem zajęć jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje.

Szkolenie składa się z dwóch części:
 1. Przysposobienie biblioteczne
 2. Podstawy normalizacji
Przysposobienie biblioteczne obejmuje następujące zagadnienia:
 • podstawowe informacje na temat Biblioteki i jej zbiorów
 • zasady korzystania ze zbiorów oraz usług oferowanych przez poszczególne działy
 • zakładanie konta bibliotecznego
 • przeszukiwanie katalogu komputerowego i baz danych dostępnych na stronie www Biblioteki

Przysposobienie biblioteczne składa się z lekcji w formie kursu elektronicznego.

Podstawy normalizacji dotyczą:
 • celów i zasad normalizacji
 • krajowej i międzynarodowej działalności normalizacyjnej
 • charakterystyki norm
 • dostępności norm
 • korzystania z norm w Czytelni

Zajęcia z podstaw normalizacji odbywają się w formie kursu elektronicznego.

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do indeksu jest:
 • zapoznanie się z informacjami zawartymi w kursie elektronicznym
 • prawidłowe rozwiązanie dwóch testów online

Testy są dostępne na platformie eNauczanie i należy je zaliczyć do końca semestru zimowego. Zaliczenie uzyskuje się po udzieleniu minimum 75% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w teście. Student ma 3 podejścia do testu z Przysposobienia bibliotecznego oraz 10 podejść do testu z Podstaw normalizacji.

Przejdź do e-kursu