Kompetencje informacyjne I-go stopnia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kompetencje informacyjne I-go stopnia

Szkolenie Kompetencje informacyjne I-go stopnia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Celem zajęć jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz z zasadami korzystania z zasobów. Szkolenie biblioteczne prowadzone jest w formie kursu elektronicznego.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
  • podstawowe informacje na temat Biblioteki i jej zbiorów
  • zasady korzystania ze zbiorów oraz usług oferowanych przez poszczególne działy
  • zakładanie konta bibliotecznego
  • przeszukiwanie katalogu komputerowego i baz danych dostępnych na stronie www Biblioteki
Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do indeksu jest:
  • zapoznanie się z informacjami zawartymi w kursie elektronicznym
  • prawidłowe rozwiązanie testu online

Test jest dostępny na platformie eNauczanie i należy go zaliczyć do 4 lutego 2024 (uwaga: w dniu 6 lutego 2024 zostanie uruchomiony nowy system biblioteczny, aby uzyskać zaliczenie semestru zimowego należy ukończyć kurs online w wyznaczonym terminie). Zaliczenie uzyskuje się po udzieleniu minimum 70% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w teście. Student ma 3 podejścia do testu.
Przejdź do e-kursu