Prace doktorskie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prace doktorskie

Prace doktorskie przed obroną

Informacje o obecnie prowadzonych na Politechnice Gdańskiej postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej.

Prace doktorskie przed obroną wykładane są do wglądu co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrony w Czytelni Czasopism Bieżących, Baz Danych, Informacji Naukowej i Norm - obrony prac doktorskich.

Prace doktorskie obronione na Politechnice Gdańskiej, których autorzy wyrazili zgodę na upublicznienie ich w wersji elektronicznej, dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (obronione do 2016 roku) oraz na platformie MOST Wiedzy (obronione od 2017).

Wersje papierowe prac doktorskich dostępne są na miejscu w Czytelni Głównej.

Instrukcja zamieszczenie pracy doktorskiej na platformie MOST Wiedzy lub w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (dot. prac obronionych po 2007) znajduje się poniżej:
Procedura zgłoszenia

Dodatkowo każdy autor ma możliwość samodzielnej publikacji rozprawy doktorskiej poprzez portal MojaPG lub bezpośrednio na platformie MOST Wiedzy. W przypadku rejestracji poprzez MojaPG publikacja po zatwierdzeniu zostanie automatycznie wyeksportowana do Repozytorium Open Access MOST Wiedzy. Rozprawy doktorskie są rozpowszechniane na ogólnych zasadach prawa autorskiego i oznaczone „Copyright Author(s)”/”Prawa: autor”. Istnieje możliwość zastosowania jednej z licencji Creative Commons jeśli autor wyrazi taką chęć.

Zgłoszenia prac obronionych przed rokiem 2007 przyjmuje:
Sekcja Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych
Biblioteki Politechniki Gdańskiej
telefon: +48 58 347 10 99

Inne serwisy gromadzące pełne teksty prac dyplomowych:
  • DART-Europe - E-theses Portal
  • UBIRA eTheses - University of Birmingham eTheses Repository
  • NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations
  • EThOS - e-theses online service