TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | https://www.dart-europe.org/basic-search.php

DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. Współtworzą DART-Europe E-theses Portal - przeszukiwalną bazę danych elektronicznych prac naukowych przechowywanych w europejskich repozytoriach. Wymienione prace są ogólnodostępne - publicznie, w całości, bez opłat. DART-Europe E-theses Portal nie przechowuje prac dyplomowych, ale stara się udostępniać link do co najmniej jednej kopii elektronicznej każdej pracy znajdującej się w bazie danych.