Prezentacje ze szkoleń, które odbyły się w ramach Projektu POWER 3.4 można pobrać z Repozytorium dokumentów.