TYP | wyszukiwarka
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

OpenDOAR to globalny katalog repozytoriów o otwartym dostępie o sprawdzonej jakości. Udostępnia repozytoria, które zapewniają bezpłatny, otwarty dostęp do wyników i zasobów naukowych. Każdy rekord w repozytorium OpenDOAR jest dokładnie sprawdzany i przetwarzony przez zespół redakcyjny. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania poszczególnych repozytoriów, a także sprawdzanie ich zawartości.