Nazwa Opis Zakres od-do Dostęp Link
nazwa opis dziedziny daty czy trwa linki
Nazwa Opis Zakres od-do Dostęp Link
Spark
Physik Online
wydawnictwa
De Gruyter
Spark - ponad 1000 artykułów pochodzących z serii książkowych STEM i Graduate.
Physik - materiały dydaktyczne zawierające podsumowania, najważniejsze terminy, ćwiczenia oraz przykłady.

 
Chemia przemysłowa, materiałoznawstwo, energia odnawialna, bioinżynieria, zielona chemia, przetwarzanie i analiza danych, fizyka materii skondensowanej, zarządzanie ryzykiem, mechanika, termo- i elektrodynamika, optyka, astrofizyka 03.12.2018-03.02.2019 zakończony Dostęp Spark
Dostęp Physik
e-booki wydawnictwa
Taylor and Francis
Ponad 114 tysięcy książek pochodzących z takich wydawnictw jak Taylor&Francis, Routledge, Cogent OA czy CRC Press Nauki ścisłe, przyrodnicze, ekonomiczne 15.11-14.12.2018 zakończony Dostęp
e-czasopisma wydawnictwa
De Gruyter
400 czasopism elektronicznych obejmujących tematyką wszelkie dziedziny nauki Interdyscyplinarny 09.11-17.12.2018 zakończony Dostęp
Cite them right Serwis ułatwiający prawidłowe cytowanie publikacji naukowych oraz przygotowanie bibliografii załącznikowej Przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z korzystaniem z różnorakich źródeł informacji w poszanowaniu praw autorskich oraz zasad tworzenia publikacji naukowej 09.11-11.12.2018 zakończony Dostęp
FAQ
F1000 Ponad 100 000 rekordów uporządkowanych w przeszło 40 dyscyplinach naukowych i ponad 300 sekcji tematycznych. Nauki przyrodnicze i medyczne 05.11.2018-05.02.2019 zakończony Dostęp
FAQ
Blog
Access Science Multimedialna encyklopedia/baza wiedzy [główne źródło: McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology (ed.10)] Nauki ścisłe 15.10-15.11.2018 zakończony Dostęp
Prezentacja
Access Engineering Podręczniki, monografie, filmy video, interaktywne wykresy, tabele i kalkulatory naukowe przeznaczone dla naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej oraz studentów. Nauki ścisłe, matematyczno-przyrodnicze, inżynieryjno-techniczne oraz fizyka i informatyka 15.10-15.11.2018 zakończony Dostęp
Prezentacja
Bloomsbury

Serwis udostępniający materiały edukacyjne z zakresu sztuki projektowania oraz rękodzieła obejmujące okres od 1500 r. p.n.e. do czasów współczesnych.

Sztuka, architektura 08.10-07.11.2018 zakończony

Dostęp

Lista tytułów

eCase Collection

Materiały dydaktyczne z zakresu nauk ekonomicznych, w tym:
- 1600 scenariuszy biznesowych, które miały miejsce

- czasopismo The Case Journal zawierające analizy przypadków z zakresu zarządzania i biznesu

Ekonomia 08.10-19.10.2018 zakończony

Dostęp

O kolekcji

Wisdom.ai Platforma umożliwiająca analizę danych badawczych za pomocą intuicyjnych pulpitów nawigacyjnych. Interdyscyplinarny 25.09-19.10.2018 zakończony

Dostęp na zaproszenia.
W celu skorzystania z serwisu Wizdom.ai należy przesłać wiadomość na mail bazy.bpg@pg.edu.pl.

Blog wizdom.ai

Pomoc

Rosetta Stone Narzędzie do nauki języków obcych (30 języków do wyboru) na różnych poziomach zaawansowania (ok. 50 h nauki na poziom). Interdyscyplinarny do 22.06.2018 zakończony Dostęp
CEIC Precyzyjne i aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946, obejmujące rynki całego świata. Ekonomia do 15.06.2018 zakończony

Dostęp

Podręcznik użytkownika

Building Types Online Zdjęcia, rysunki oraz projekty budynków, publikacje dotyczące projektowania architektonicznego Architektura 01.05-15.06.2018 zakończony

Dostęp

Przewodnik po bazie w języku angielskim

Academic Search Ultimate Czasopisma elektroniczne, magazyny, raporty itp. Wielodziedzinowa 01.03-31.05.2018 zakończony Dostęp
Business Source Ultimate Czasopisma, studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw itp. Księgowość, bankowość, finanse, administracja, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, sprzedaż 01.03-31.05.2018 zakończony Dostęp
EMIS Ponad 9 000 publikacji nt. rynków rozwijających się Ekonomia, finanse, polityka i in. 03.04-05.05.2018 zakończony Dostęp
Reaxys Informacje z czasopism naukowych i patentów z baz: Beilstein, Gmelin, Patent Chemistry Database Chemia organiczna, nieorganiczna i metaloorganiczna do 04.05.2018 zakończony Dostęp
Sage Sage Premier - kolekcja ponad 1 000 tytułów czasopism + IMechE journals - kolekcja 18 czasopism od roku 1847 do chwili obecnej Wielodziedzinowa + inżynieria mechaniczna do 04.05.2018 zakończony Dostęp
e-książki wydawnictwa IOP Kolekcja 224 książek Fizyka molekularna, komputerowa, fizyka plazmy, optyka, nanotechnologia, astronomia i astrofizyka, fizyka jądrowa, inżynieria biomedyczna, informatyka kwantowa, elektronika, biofizyka, geofizyka i in. 05-21.03.2018 zakończony Dostęp
czasopisma wydawnictwa Cell Press Kolekcja czasopism elektronicznych Medycyna, nauki ścisłe 05-31.03.2018 zakończony Dostęp
Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski PWN-Oxford 1 000 000 znaczeń, zwrotów, fraz, idiomów, specjalistyczne terminy z wielu dziedzin Interdyscyplinarny 05.03-08.04.2018 zakończony Dostęp
baza Scientific.Net Kolekcja 15 czasopism wydawnictwa Trans Tech Publications Inc. Inżynieria materiałowa 29.01-31.03.2018 zakończony Dostęp
Nazwa Opis Zakres od-do Dostęp Link
czasopisma chemiczne wydawnictwa Thieme Kolekcja 5 tytułów: Pharmacopsychiatry, Planta Medica, Synfacts, Synlett, Synthesis Chemia organiczna 11.12.17-28.02.2018 zakończony Dostęp do czasopism w serwisie wydawcy
IEEE-Wiley Telecommunications eBooks Library Kolekcja ponad 360 książek elektronicznych wydawnictwa Wiley na platformie IEEE Xplore Digital Library Technologie telekomunikacyjne i dziedziny pokrewne 20.11-04.12.2017 zakończony

Dodatkowe informacje na temat kolekcji

IEEE Xplore Digital Library

InCites Benchmarking & Analytics Narzędzie do analizy danych na bazie WoS Core Collection Narzędzie umożliwia m.in. identyfikację i zarządzanie działalnością naukowo-badawczą, analizy porównawcze, tworzenie zaawansowanych raportów o dorobku naukowym, oceny aktywności jednostek lub grup w ramach instytucji, ocenę i wpływ literatury wydawanej w trybie Open Access, definiowanie i określenie wpływu swojego dorobku naukowego itp. 06.11-06.12.2017 zakończony

Informator

Kompendium, szkolenia, dostęp

eBook Academic Collection Kolekcja ponad 152 300 książek elektronicznych z wielu dziedzin wiedzy uznanych wydawnictw naukowych Psychologia, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukacja, matematyka, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, ochrona środowiska, prawo, biznes i ekonomia, chemia, informatyka, inżynieria i wiele innych 19.05-20.06.2017 zakończony

Dostęp

Dostęp spoza sieci PG na platformie EBSCO Host Web (należy wybrać bazę)

Art & Architecture Source EconLit with Full Text Specjalistyczne bazy EBSCO Architektura, sztuka, ekonomia, finanse 19.05-15.07.2017 zakończony

Dostęp

Dostęp spoza sieci PG na platformie EBSCO Host Web (należy wybrać bazę)

Taylor and Francis eBooks Platforma T&F eBooks zapewnia dostęp do ponad 60 000 tytułów książek z szerokiego zakresu dziedzin Nauki humanistyczne, społeczne, behawioralne, prawo, budownictwo i projektowanie, nauki przyrodnicze, technologie, medycyna, inżynieria, informatyka 29.03-10.05.2017 zakończony Dostęp
Wiley Spectra Lab Narzędzia do identyfikacji w nowoczesnym laboratorium. Pomaga w identyfikacji nieznanych związków za pomocą technik: GC-MS, FT-IR, Ramana ATR-IR, UV-Vis i C-NMR, H-NMR, X-NMR. Materiały, farmaceutyki, farby, pigmenty, barwniki, kryminalistyka 31.03-02.05.2017 zakończony Dostęp
ProQuest - SciTech Premium SciTech Premium Collection firmy ProQuest składa się ze zbiorów Natural Science Collection i Technology Collection; zawiera pełnotekstowe tytuły z całego świata, w tym czasopisma naukowe, branżowe, periodyki, raporty techniczne, dokumenty z konferencji, publikacje rządowe itd. Nowoczesne technologie, lotnictwo i astronautyka, agrotechnika, nauka o wodach, nauka o atmosferze, nauki biologiczne, informatyka, nauka o Ziemi, ekologia, inżynieria, materiałoznawstwo, polimery 21.03-20.04.2017 zakończony Dostęp