Erasmus+ | Politechnika Gdańska

Treść strony

Erasmus+

Biblioteka Politechniki Gdańskiej uczestniczy w programie Erasmus+ od roku 2011. Projekty mobilności realizowane w Bibliotece PG to działania polegające na realizowaniu zagranicznych wyjazdów szkoleniowych w tzw. stażowych miejscach docelowych w krajach-sygnatariuszach programu, realizowaniu programów szkoleniowych dla zagranicznych bibliotekarzy w Bibliotece PG, przygotowaniu oferty szkoleniowej dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z zagranicznych ośrodków akademickich, podejmowaniu działań w zakresie międzynarodowej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Zasadniczym celem udziału Biblioteki PG w programie Erasmus+ jest szeroko pojęte doskonalenie zawodowe, rezultatem którego jest nie tylko zdobywanie nowych kompetencji, ale także uzyskiwanie wartości dodanej uwidocznionej w nabywaniu nowych doświadczeń i umiejętności osobistych uczestników programu, które mają realne przełożenie na poprawę standardów oferowanych usług w bibliotece.

Biblioteka PG realizuje cztery rodzaje działań (tzw. projektów mobilności):
  1. Erasmus+ staff mobility for training abroad
  2. Erasmus+ staff mobility for training at Gdańsk Tech Library
  3. Erasmus+ student mobility for traineeship
  4. Inter-institutional Erasmus mobility projects

Poradnik Erasmus+ w Bibliotece Politechniki Gdańskiej