Projekty mobilności w Bibliotece Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Projekty mobilności w Bibliotece Politechniki Gdańskiej

Biblioteka Politechniki Gdańskiej uczestniczy w programie Erasmus+ od roku 2011. Projekty mobilności realizowane w Bibliotece PG to działania polegające na realizowaniu zagranicznych wyjazdów szkoleniowych w tzw. stażowych miejscach docelowych w krajach-sygnatariuszach programu (Erasmus+ staff mobility for training abroad), realizowaniu programów szkoleniowych dla zagranicznych bibliotekarzy w Bibliotece PG (Erasmus+ staff mobility for training at Gdańsk Tech Library), przygotowaniu oferty szkoleniowej dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z zagranicznych ośrodków akademickich (Erasmus+ student mobility for traineeship) oraz podejmowaniu działań w zakresie międzynarodowej współpracy międzyinstytucjonalnej. Zasadniczym celem udziału Biblioteki PG w programie Erasmus+ jest szeroko pojęte doskonalenie zawodowe, rezultatem którego jest nie tylko zdobywanie nowych kompetencji, ale także uzyskiwanie wartości dodanej uwidocznionej w nabywaniu nowych doświadczeń i umiejętności osobistych uczestników programu, które mają realne przełożenie na poprawę standardów oferowanych usług w bibliotece.

Biblioteka PG realizuje cztery rodzaje działań
(tzw. projektów mobilności):

Erasmus+ Mobility Projects abroad

Erasmus+ Mobility Projects at Gdańsk Tech Library

Erasmus+ Summer Internship at Gdańsk Tech Library

Inter-institutional cooperation