Współpraca organizacyjna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Współpraca organizacyjna

Głównym celem Biblioteki Politechniki Gdańskiej jest wspomaganie dydaktyki i badań naukowych prowadzonych na uczelni, realizowane poprzez udostępnianie informacji o literaturze fachowej i organizację dostępu do baz danych renomowanych wydawnictw naukowych. Umiędzynarodowienie Politechniki Gdańskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed uczelnią.

Biblioteka PG wspiera proces internacjonalizacji uczelni poprzez:
  1. dostosowanie zbiorów i usług do potrzeb użytkowników zagranicznych
  2. promowanie usług i działań Biblioteki w mediach społecznościowych
  3. szkolenie biblioteczne studentów zagranicznych
  4. aktywną współpracę z organizacjami międzynarodowymi
  5. udział pracowników BPG w programie Erasmus+
Zakres działań:

I. Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej oraz bibliotekarze z innych jednostek BPG

  • Organizacje międzynarodowe bibliotekarskie i akademickie 
  • Grupy robocze (tzw. working groups)

II. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki BPG