COAR | Politechnika Gdańska

Treść strony

COAR

Confederation of Open Access Repositories

Dostęp: www.coar-repositories.org

Międzynarodowe stowarzyszenie założone w 2009 r. z siedzibą w Göttingen w Niemczech. Jego członkami są biblioteki, uniwersytety, ośrodki badawcze, instytucje rządowe, repozytoria oraz inne organizacje. COAR zrzesza społeczność powiązaną z repozytoriami oraz główne sieci repozytoriów celem rozwoju i umocnienia ich potencjału oraz uporządkowania polityk i stosowanych praktyk. Stowarzyszenie zmierza do bycia globalnym głosem wspólnoty repozytoriów, a także miejscem wymiany informacji. COAR jest częścią konsorcjum OpenAIRE2020.

Cele:
  • utrzymanie roli trwałej i rozpowszechnionej sieci otwartych repozytoriów jako podstawy dla wspólnoty globalnej wiedzy
  • zapewnienie wsparcia dla społeczności otwartych repozytoriów oraz budowa lokalnego potencjału dla rozwoju i zarządzania repozytoriami i ich sieciami
  • określenie i promowanie współpracy poprzez repozytoria, ich sieci oraz pomiędzy repozytoriami i innymi systemami lub platformami
  • kontynuowanie i wspieranie procesu przyswajania nowych zachowań, technologii i funkcjonalności w repozytoriach i w sieciach repozytoriów
  • zwiększenie trwałości i efektywności organizacji oraz wzmocnienie pozycji COAR
Działania:
  • zwiększanie widoczności sieci repozytoriów jako istotnej części otwartej nauki
  • budowanie globalnego wizerunku poprzez regulowanie i ujednolicanie standardów oraz praktyk stosowanych w repozytoriach
  • wsparcie międzynarodowej społeczności w działaniach na rzecz repozytoriów i otwartego dostępu
  • rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania repozytoriami i danymi badawczymi
  • promowanie korzystania z nowych technologii i nowych funkcjonalności repozytoriów