COPIM | Politechnika Gdańska

Treść strony

COPIM

COPIM - Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Community-led Open Publication Infrastructures for Monographs

Dostęp: https://www.copim.ac.uk/

COPIM to międzynarodowe partnerstwo naukowców, uniwersytetów, bibliotekarzy i wydawców książek Open Access oraz dostawców infrastruktury. Tworzy systemy umożliwiające rozwój publikacji książek w otwartym dostępie.

COPIM wspiera otwarty system wydawniczy, w myśl zasady udostępniania wyników badań finansowanych ze środków publicznych dla czytelników na całym świecie. Chce stworzyć model oparty na współpracy naukowców i wydawców non-profit oraz bibliotekarzy. Podejmowane działania mają wpłynąć m.in. na możliwości finansowania projektów wydawniczych w otwartym dostępie i usunąć większość barier strukturalnych i organizacyjnych, które dziś utrudniają publikowanie książek w otwartym dostępie, zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych. COPIM pracuje nad bardziej zróżnicowaną, otwartą i demokratycznie sprawiedliwą przyszłością publikowania akademickiego.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej współpracuje z COPIM od 2021 roku. Wzajemna wymiana danych ma pomóc w budowaniu systemu wiedzy opartego na modelu Open Access.