DCC | Politechnika Gdańska

Treść strony

DCC

Digital Curation Centre - Otwarte Dane Badawcze Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Digital Curation Centre

Dostęp: http://www.dcc.ac.uk

Centrum wiedzy i informacji z zakresu doradztwa cyfrowego, którego głównym celem jest budowa potencjału i rozwijanie umiejętności zarządzania danymi badawczymi. DCC zapewnia fachowe porady i praktyczną pomoc organizacjom badawczym, które chcą przechowywać, zarządzać, chronić i udostępniać cyfrowe dane badawcze.

Instytucja powstała 1 marca 2004 r., obecnie siedziba Centrum mieści się w Edynburgu. DCC zostało powołane w celu aktywnego zarządzania materiałem cyfrowym wytwarzanym przez naukowców i badaczy. Początkowo projekt budowy centrum dotyczył przede wszystkim ochrony zasobów cyfrowych za pomocą odpowiedniego systemu dokumentacji i zabezpieczania danych. Był odpowiedzią na olbrzymią ilość danych cyfrowych generowanych przez brytyjskich naukowców. Z czasem działalność została rozszerzona o organizowanie międzynarodowych szkoleń i konferencji mających wspierać transfer wiedzy i najlepszych praktyk między producentami danych i użytkownikami.

Cele:
 • usprawnienie procesu wytwarzania, udostępniania, użytkowania i ponownego wykorzystania danych
 • promocja zasad udostępniania i zabezpieczania danych
 • wspieranie modelu konserwacji i zarządzania danymi oraz działań związanych z ochroną zasobów cyfrowych
 • promowanie praktyki tworzenia systemu uporządkowanego opisu metadanych w celu ułatwienia dostępu do ponownego wykorzystywania danych
 • współpraca z naukowcami, by przekazywali wytwarzane dane lub inne materiały badawcze do repozytorium, archiwum i centrum danych
 • współpraca z repozytoriami, archiwami, centrami danych i innymi usługami konserwatorskimi, które gromadzą i udostępniają struktury danych
Działania:
 • zapewnianie dostępu do wielu zasobów, w tym poradników i narzędzi online do planowania zarządzania danymi, m.in. DMPonline (narzędzie do tworzenia, przeglądania i udostępniania planów zarządzania danymi)
 • prowadzenie programów szkoleniowych mających na celu wyposażenie naukowców i opiekunów danych w umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania i udostępniania danych
 • współpraca z organizacjami badawczymi i doradztwo w kwestiach takich jak tworzenie polityki i planowanie zarządzania danymi
 • organizacja wydarzeń w dziedzinie doradztwa cyfrowego, np. International Digital Curation Conference (IDCC), Data Management Roadshows, Research Data Management Forum (RDMF) oraz prowadzenie szkoleń, takich jak Digital Curation 101 i DCC Digital Curation Manual
 • promocja i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie tworzenia i poprawy jakości usług związanych z danymi badawczymi
 • publikacja czasopisma elektronicznego w otwartym dostępie "International Journal of Digital Curation"