FORCE11 | Politechnika Gdańska

Treść strony

FORCE11

FORCE11

Dostęp: https://www.force11.org/

To organizacja skupiająca w swoich szeregach naukowców, bibliotekarzy, archiwistów, wydawców oraz wszelkie instytucje finansujące badania naukowe. Główną ideą stojącą za powstaniem FORCE11 było umożliwienie wszystkim zaangażowanym w prowadzenie badań naukowych, ich publikowanie oraz rozpowszechnianie, swobodną wymianę poglądów, pomysłów oraz możliwych rozwiązań. Działalność organizacji koncentruje się na stosowaniu nowoczesnych technologii w komunikacji naukowej. Jednocześnie promowane są rozwiązania otwarte i dostępne dla wszystkich, dlatego ważne dla jej członków są zagadnienia związanie z otwartym publikowaniem, wszelkiego rodzaju repozytoriami oraz serwisami i narzędziami wspierającymi powstawanie globalnej sieci powiązań pomiędzy poszczególnymi zasobami wiedzy. Najważniejsze założenia, cele oraz wyzwania organizacji zostały sformułowane w manifeście opublikowanym w październiku 2011 r.

Misja:

Optymalizowanie praktyk badawczych poprzez wspieranie innowacji w sposobie tworzenia i udostępniania wiedzy w dyscyplinach badawczych, społecznościach i sektorach.

Założenia:
  • łączenie globalnych społeczności zainteresowanych komunikacją w badaniach
  • tworzenie przestrzeni angażującej do dyskusji i wspólnej pracy
  • ułatwianie opracowywania, rozpowszechniania i wdrażania nowych koncepcji i narzędzi do skutecznej komunikacji cyfrowej w badaniach naukowych
Cele:
  • koncentracja na przyszłości komunikacji badawczej
  • multidyscyplinarność oraz wielosektorowość
  • mobilizacja i harmonizacja inicjatyw społecznych
  • transparentność oraz współpraca

Nazwa FORCE11 pochodzi od warsztatów Future of Research Communications (FoRC), które odbyły się w sierpniu 2011 roku w Dagstuhl (Niemcy). Obecnie organizacja zrzesza blisko 3,5 tysiąca członków, a w jej ramach funkcjonuje prawie 50 grup roboczych. Członkiem jednej z nich, FORCE11-RDA FAIRsharing Working Group, jest dr Piotr Krajewski, starszy bibliotekarz Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki PG.

Do najważniejszych wydarzeń organizowanych przez organizację jest coroczna konferencja FORCE, która pozwala na spotkanie i przedyskutowanie najistotniejszych zmian w obszarze szeroko pojętej komunikacji naukowej, a także szkoła letnia FORCE11 Scholarly Communication Institute (FSCI) oferująca warsztaty oraz szkolenia z zakresu Otwartej Nauki, w tym coraz istotniejszej problematyki zarządzania danymi badawczymi.