GO FAIR | Politechnika Gdańska

Treść strony

GO FAIR

GO FAIR initiative: Make your data & services FAIR

GO FAIR

Dostęp: https://www.go-fair.org/

GO FAIR to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest wdrożenie zasad FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) dotyczących danych badawczych, dzięki czemu będą one odnajdywalne, dostępne, interoperacyjne i nadające się do wielokrotnego użytku. GO FAIR realizuje otwartą strategię wdrażania European Open Science Cloud (EOSC) w ramach szerszego globalnego Internet of FAIR Data & Services (IFDS). Podejście to w dużej mierze opiera się na oficjalnym stanowisku EOSC i zaleceniach grupy ekspertów Komisji ds. EOSC.

Wizja:

Wspieranie spójnego rozwoju globalnego Internetu FAIR Data & Services (IFDS), z głównym naciskiem na zmiany w EOSC (ang. European Open Science Cloud).

GO FAIR oferuje otwarty i zintegrowany system dla osób, instytucji oraz organizacji współpracujących za pośrednictwem tzw. sieci wdrożeniowych (ang. Implementation Networks). INs są głównymi siłami napędowymi GO FAIR jako otwarte, integracyjne, zarządzane przez społeczność i samorządne konsorcja działające w różnych dyscyplinach i krajach. Zobowiązują się one do wdrażania Internet of FAIR Data & Services (IFDS) w ramach trzech filarów: GO Build (technologia), GO Change (kultura) i GO Train (szkolenie):

  1. GO CHANGE: ma na celu skupienie się na priorytetach, polityce i motywach do wdrażania FAIR; To społeczno-kulturowa zmiana angażująca odpowiednich interesariuszy na wszystkich poziomach istotnych dla dalszego rozwoju otwartej nauki.
  2. GO TRAIN: ma za zadanie koordynację rozwoju świadomości i trening umiejętności wg zasad FAIR; To szkolenie jest wymagane od managerów danych, którzy potrafią zaprojektować i wdrożyć odpowiednie plany zarządzania danymi wg zasad FAIR.
  3. GO BUILD: koordynuje rozwojem „technologii” FAIR; Koncentruje się na projektowaniu i budowaniu standardów technicznych, najlepszych praktyk i elementów infrastruktury potrzebnych do wdrożenia zasad FAIR data.

W jednej z aktualnych GO FAIR Implementation Network - Data Stewardship Competence Centers (DSCC), osobami odpowiedzialnymi z ramienia Biblioteki PG są: dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki oraz mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, kierownik Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki PG. 
GO FAIR Today