IATUL | Politechnika Gdańska

Treść strony

IATUL

Director of GUT Library a member of the IATUL Board of Directors - news-en - GUT Library

International Association of University Libraries

(dawniej International Association of Technical University Libraries)

Dostęp: https://www.iatul.org/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Uniwersyteckich. Stowarzyszenie powstało w 1955 r. w Düsseldorfie, w Niemczech. Jako międzynarodowa, pozarządowa organizacja stanowić miało forum dla wymiany doświadczeń. Działania IATUL zasadniczo koncentrują się wokół zagadnień związanych z informacją naukową i usługami dla użytkowników. Od 2014 r. do stowarzyszenia przystąpić mogą biblioteki uczelni o profilu innym niż techniczny. 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej należy do IATUL od marca 2017 r. W grudniu 2019 Biblioteka Politechniki Gdańskiej była organizatorem i gospodarzem IATUL Seminar (Broszura z IATUL Seminar 2019).

Dyrektor Biblioteki PG, dr Anna Wałek została powołana na członka IATUL Board of Directors dn. 01.01.2018 r. Podstawą jej nominacji był dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy oraz zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań bibliotecznych. W trakcie spotkania członków IATUL (General Assembly), które odbyło się 14.07.2020 r. w formie wideokonferencji, dr Anna Wałek została wybrana na stanowisko Sekretarza i jednocześnie została członkiem głównego zarządu (IATUL Executive Board). Podczas kolejnego zgromadzenia członków IATUL (General Assembly), które odbyło się pierwszego dnia 41. konferencji IATUL (13-15.07.2021 r.), Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, dr Anna Wałek, została powołana na stanowisko Prezydenta IATUL. Jest to najwyższe stanowisko, jakie może zajmować dyrektor biblioteki w strukturach międzynarodowej organizacji. Kadencja nowego Zarządu trwa trzy lata i rozpoczyna się 1 stycznia 2022 r.

Cele:
 • rozwój standardów bibliotecznych
 • publikowanie rekomendacji dla instytucji prawodawczych
 • organizację zaawansowanych kursów dokształcających
 • informowanie członków o prognozowanych trendach w bibliotekach uniwersyteckich
 • publikowanie „przewodników po dobrych praktykach”
 • prezentowanie środowiska, występowanie w jego imieniu
 • współpraca z organizacjami o podobnym profilu
 • wyznaczanie planu strategicznego swojej działalności
Działania:
 • inicjatywa bibliotek partnerskich
 • International Study Programme
 • finansowanie indywidualnych wizyt studyjnych dla bibliotek członkowskich
 • seminaria, warsztaty i szkolenia
 • doroczna konferencja

W strukturach IATUL funkcjonują specjalne grupy zadaniowe m.in. Special Interest Group for Library Services (SIG-DATA), gdzie członkiem zespołu jest mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, kierownik Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki PG. 

W październiku 2020 inna grupa robocza, Special Interest Group for Metrics and Research Impact (SIG-MaRI) opublikowała specjalny program szkoleniowy wspierający biblioteki akademickie a skierowany  do osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe m.in. w zarządzaniu badaniami naukowymi: Research Impact Things Program.