OpenAIRE | Politechnika Gdańska

Treść strony

OpenAIRE

OpenAIRE

Dostęp: www.openaire.eu

OpenAIRE to prężnie działająca organizacja non-profit, której misją jest zwiększanie otwartości i przejrzystości prowadzonych na świecie badań. System OpenAIRE to sieć otwartych repozytoriów, dzięki któremu możliwe jest łatwiejsze monitorowanie postępów naukowych przez innych badaczy oraz obywateli, sponsorów czy przedstawicieli przemysłu.

Infrastruktura OpenAIRE jest nieustanie rozbudowywana, dzięki projektom Horyzont 2020 organizacja partycypuje w aż piętnastu projektach Horyzont 2020 promujących otwartą naukę.

Obecnie trzon jednego z projektów OpenAIRE stanowi 37 zrzeszonych, krajowych instytucji Open Access (NOAD – ang. National Open Access Desks) takich jak: biblioteki narodowe i akademickie, organizacje międzyinstytucjonalne, serwisy informacyjne czy konsorcja.

Działania:
 • promowanie otwartej nauki oraz informowanie o narzędziach wspomagających Open Access środowisko naukowe
 • integracja gromadzonych informacji
 • wspieranie inicjatywy European Open Science Cloud (EOSC)
 • świadczenie usług w zakresie otwartej nauki oraz interoperacyjności
 • wzmocnienie europejskiego wsparcia polityki OPEN ACCESS poprzez zrzeszenie NOAD
 • spotkania informacyjne i doradztwo w kwestii Open Access kluczowym osobom odpowiedzialnym za koordynowanie badań w kraju
 • wspieranie procesu ulepszania polityk Open Access oraz planów zarządzania danym
 • prowadzenie szkoleń z planów zarządzania danymi oraz dobrych praktyk związanych z danymi badawczymi
 • koordynacja szkoleń regionalnych
 • gromadzenia informacji o recenzowanych publikacjach Open Access
 • pomoc twórcom repozytoriów danych badawczych w zapewnieniu zgodności z wytycznymi OpenAIRE
 • dzielenie się wiedzą i materiałami zgromadzonymi podczas wydarzeń organizowanych przez OpenAIRE

Do grupy The Community of Practice for Training Coordinators (CoP) należy mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, kierownik Sekcji Informacji Naukowej-Technicznej Biblioteki PG.