RDA | Politechnika Gdańska

Treść strony

RDA

Periodic Reporting for period 2 - RDA Europe (Research Data Alliance -  Europe 3) | Report Summary | RDA Europe | H2020 | CORDIS | European  Commission

Research Data Alliance

Dostęp: https://rd-alliance.org/

RDA to organizacja społeczna, której głównym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i rozwoju infrastruktury potrzebnej do swobodnego dzielenia się danymi i prowadzenia opartych na nich badań. Powstała w 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, Narodowej Fundacji Nauki Stanów Zjednoczonych, Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii oraz Australijskiego Urzędu Innowacji. Organizacja skupia obecnie ponad 10000 członków ze 145 krajów. Członkami RDA mogą zostać zarówno osoby prywatne, biblioteki, instytucje naukowe jak również przedstawiciele sektora biznesu. Z ramienia Biblioteki Politechniki Gdańskiej do RDA należą: dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki (grupa robocza Libraries for Research Data IG), mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej BPG (grupy roboczej Engaging Researchers with Data IG oraz Professionalising Data Stewardship IG) oraz Robert Szczodruch, Kierownik Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych.

Podstawową ideą stojącą za RDA jest potrzeba swobodnego przepływu danych badawczych pomiędzy instytucjami i naukowcami na całym świecie. Organizacja funkcjonuje poprzez tzw. Interest Groups, które skupiają się na różnorodnych aspektach dzielenia, wymiany oraz interoperacyjności danych w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Istnieją również tzw. Working Groups, które skupiają się na rozwiązywaniu konkretnych problemów poprzez tworzenie dokumentów tzw. Rekomendacji RDA.

W ramach RDA odbywają się konferencje (RDA’s Plenary), najczęściej dwa razy do roku, a także organizowane są webinaria oraz spotkania z ekspertami.

Aktualności: