Bazy danych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Bazy danych

Uwaga: obowiązuje nowa metoda autoryzacji dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci PG - autoryzacja odbywa się w oparciu o dane Konta Politechniki Gdańskiej (Centralny Punkt Logowania Politechniki Gdańskiej).

Wyszukiwanie baz danych
Szukaj
A - B - C - D - E - F - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - W

 

A
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Multimedialna baza inżynieryjna, która udostępnia podręczniki, monografie, filmy video, interaktywne wykresy, tabele i kalkulatory naukowe. Dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu szeroko pojętej mechaniki, budowy maszyn, materiałoznawstwa, inżynierii chemicznej, elektroniki, elektrotechnika, techniki lotniczej, produkcji, projektowania, zarządzania projektami i zarządzania operacyjnego. Stosowana jest do nauczania i rozwiązywania współczesnych problemów inżynieryjnych na rzeczywistych przykładach.

Lista książek: plik xlsx

Baza zawiera:

 • interaktywne wykresy i tabele do analizy danych
 • filmy instruktażowe stworzone przez kadrę inżynierską, które prezentują rozwiązania krok po kroku problemów inżynieryjnych
 • e-booki (podręczniki, materiały referencyjne i monografie)
 • arkusze kalkulacyjne zawierające równania, które ułatwiają czasochłonne i złożone obliczenia
 • DataVis™, wielokrotnie nagradzane narzędzie do interaktywnej wizualizacji właściwości materiałów. DataVis ułatwia porównywanie i ocenę właściwości różnych materiałów jednocześnie

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

ACM Digital Library jest zbiorem prestiżowych czasopism oraz magazynów zajmujących się zarówno teorią jak i praktycznym zastosowaniem komputerów, elektroniki, elektryki i telekomunikacji. ACM informuje o najnowszych rozwiązaniach oraz trendach z różnych obszarów informatyki. Baza została stworzona przez Association for Computing Machinery (ACM) - największe na świecie towarzystwo naukowo-edukacyjne z dziedziny informatyki. ACM Digital Library to pakiet online, który zawiera wszystkie materiały opublikowane przez ACM od 1954 roku. Obejmuje m.in.: artykuły pełnotekstowe, czasopisma naukowe, materiały konferencyjne, magazyny, materiały grup dyskusyjnych zajmujących się wybranymi tematami.

Lista tytułów: link

Dodatkowe narzędzia:

 • ACM Author-Izer Service - to unikalna usługa umożliwiająca autorom ACM generowanie i umieszczanie linków do swoich publikacji na stronach domowych lub w repozytorium instytucjonalnym dostępnym dla wszystkich, którzy chcieliby pobrać ostateczną wersję danych artykułów z ACM DL bezpłatnie
 • Zasady publikowania artykułów w czasopismach ACM
 • Film szkoleniowy
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

American Chemical Society (ACS) zajmuje się takimi dziedzinami jak: chemia, biochemia, farmakologia oraz innymi dyscyplinami pokrewnymi. Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów z czasopism z pakietu ACS Web Editions, który obejmuje roczniki od 1996 r. włącznie oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne.

Lista czasopism: link

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

American Institute of Physics (AIP) to wydawca czasopism z dziedziny nauk fizycznych (fizyka atomowa, molekularna i chemiczna, fizyka materii skondensowanej, fizyka plazmy, reologia i dynamika płynów, elektromagnetyzm, fizyka jądrowa, optyka i fizyka optyczna, akustyka, fotonika, astronomia i astrofizyka, fizyka biologiczna, fizyka matematyczna, fizyka statystyczna, mechanika klasyczna i kwantowa), a także nauk inżynieryjnych (m.in. bioinżynieria, inżynieria materiałowa, nanotechnologia) oraz nauk pokrewnych (chemia kwantowa, geofizyka, elektronika).

Politechnika Gdańska ma dostęp do 10 tytułów wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych:

 1. Applied Physics Letters
 2. Biointerphases
 3. Chaos
 4. Journal of Applied Physics
 5. Journal of Chemical Physics
 6. Journal of Mathematical Physics
 7. Physics of Fluids
 8. Physics of Plasmas
 9. Physics Today
 10. Review of Scientific Instruments

Oraz do 5 czasopism wydawnictw stowarzyszonych z AIP:

 1. American Journal of Physics
 2. Journal of the Acoustical Society of America
 3. Journal of Vacuum Science Technology A
 4. Journal of Vacuum Science Technology B
 5. Surface Science Spectra
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

American Physical Society (APS) to wydawca czasopism z dziedziny nauk fizycznych (fizyka atomowa i molekularna, fizyka biologiczna i chemiczna, fizyka statystyczna, obliczeniowa i kwantowa, fizyka materii skondensowanej, fizyka płynów i plazmy, fizyka jądrowa, astronomia, astrofizyka, nauka o kosmosie, optyka, mechanika statystyczna i kwantowa) a także nauk inżynieryjnych (nanonauki i nanotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa) oraz nauk pokrewnych (matematyka, chemia, biofizyka, geofizyka, informatyka).

Politechnika Gdańska ma dostęp do 13 tytułów wraz z pełnymi archiwami (pakiet PROLA):

 1. Physical Review A
 2. Physical Review B
 3. Physical Review C (częściowo open access w SCOAP3)
 4. Physical Review D (częściowo open access w SCOAP3)
 5. Physical Review E
 6. Physical Review X (open access)
 7. Physical Review Letters (częściowo open access w SCOAP3)
 8. Reviews of Modern Physics
 9. Physical Review Applied
 10. Physical Review Fluids
 11. Physical Review Materials
 12. Physical Review Special Topics – Accelerators and Beams (open access)
 13. Physical Rewiev Special Topics – Physics Education Research (open access)

Oraz do 4 czasopism wydawnictw stowarzyszonych z APS:

 1. American Journal of Physics
 2. Journal of the Acoustical Society of America
 3. Journal of Vacuum Science Technology A
 4. Journal of Vacuum Science Technology B

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: repozytorium e-printów
Dostęp: http://arxiv.org/

arXiv to otwarte repozytorium dziedzinowe preprintów i postrpintów (znanych jako e-printy) zatwierdzonych do publikacji po moderacji, ale nie recenzowanych. Składa się z artykułów naukowych z dziedziny matematyki, fizyki, astronomii, elektrotechniki, informatyki, biologii ilościowej, statystyki, finansów matematycznych i ekonomii. Powstało w 1991 r., obecnie działa przy Cornell University.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza abstraktowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

American Society of Mechanical Engineers (ASME) to wydawnictwo publikujące książki i czasopisma o charakterze technicznym, które posiada własną bibliotekę cyfrową – ASME Digital Collection. Repozytorium literatury bieżącej i archiwalnej zawiera:

 • ASME Transaction Journals - od 1959 r.
 • ASME Conference Proceedings - od 2002 r. oraz wybrane tytuły z 1955 r.
 • ASME eBooks - od 1993 r. oraz wybrane tytuły z 1944 r.

Politechnika Gdańska subskrybuje 9 tytułów kolekcji Transactions of ASME.

 

B
 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Dostęp: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

Baza zawiera opisy bibliograficzne zawartości polskich czasopism naukowych, gospodarczych, naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz instytucji naukowych, także pozarządowych dotyczących zagadnień ekonomicznych i pokrewnych, wydawanych w języku polskim i angielskim.

Zasięg chronologiczny bazy sięga od 1992 r. Od 2004 r. rekordy bibliograficzne artykułów z czasopism punktowanych (lista A i B) zawierają wykaz literatury cytowanej przez autora. W przypadku serii wydawniczych dotyczy to wszystkich artykułów wprowadzonych od 2004 roku. Od 2011 roku w bazie BazEkon udostępnianie są również artykuły w wersji pełnotekstowej.

 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa
Dostęp: http://lib.is.gliwice.pl/library/catalog?bibliography

BASPAW to tworzona przez Bibliotekę Techniczną w Instytucie Spawalnictwa specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych. Katalogowane artykuły pochodzą z lat 1973-2015.

Zakres tematyczny:

 • procesy spawalnicze
 • gazy i materiały dodatkowe
 • urządzenia i sprzęt
 • procesy pokrewne spawaniu
 • zastosowanie spawania
 • badania
 • ogólne problemy spajania
 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Dostęp: https://baztech.icm.edu.pl/

BazTech od 1998 r. rejestruje artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami - pełne teksty publikacji.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: przewodnik dziedzinowy
Dostęp: http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol_czytelnik/baztol

Portal BazTOL "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych" to dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości. Zasoby związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich. W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/

Platforma Usług Elektronicznych PUEUP stanowi pojedynczy punkt dostępu do usług z zakresu prawa własności przemysłowej, świadczonych on-line przez Urząd Patentowy RP, tj. e-Baza Wiedzy, e-Profil IP, e-Wsparcie, e-Rejestry, e-Płatności, e-Wyszukiwarka, e-Powiadomienia.

Platforma dedykowana jest zarówno dla podmiotów posiadających zaawansowaną wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej (np. przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, prawników, rzeczników patentowych itp.), jak i osób fizycznych oraz przedsiębiorców szukających podstawowych informacji o przedmiotach ochrony, obowiązujących procedurach czy też tworzeniu strategii ochrony IP oraz zarządzania prawami wyłącznymi.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa
Dostęp: https://pg.edu.pl/nauka/szukaj-publikacji

Baza dorobku naukowo-badawczego zawiera informacje o publikacjach pracowników akademickich i doktorantów Politechniki Gdańskiej, a także informacje o aktywności badawczo-rozwojowej, zgłoszeniach patentowych złożonych do Urzędu Patentowego RP oraz dane o uzyskanych patentach, prawach ochronnych i rozwiązaniach innowacyjnych.

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: https://bibliotekanauki.pl/

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Zasoby obejmują wszystkie dziedziny naukowe.

Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

 

Typ: repozytorium preprintów
Dostęp: https://www.biorxiv.org/

bioRxiv stanowi repozytorium preprintów (artykuły naukowe przed procesem recenzji) z dziedziny nauk przyrodniczych. Autorzy mogą umieszczać w serwisie swoje teksty w wersji preprint, zarówno przed przesłaniem ich do wydawcy, jak i po wysłaniu, ale przed otrzymaniem informacji o akceptacji artykułu. Udostępnienie tekstu umożliwia podzielenie się z innymi naukowcami najnowszymi wynikami badań, a także otrzymanie na ich temat opinii przed rozpoczęciem procesu wydawniczego. Po opublikowaniu danego artykułu w czasopiśmie, bioRxiv automatycznie uzupełnia preprint o link do wersji wydawcy.

Repozytorium gromadzi dokumenty, których treść dotyczy dyscyplin takich jak: biochemia, bioinżynieria, bioinformatyka, biofizyka, genetyka, biologia molekularna czy też komunikacja naukowa i edukacja.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: http://www.biomedcentral.com/

BioMed Central jest angielskim wydawcą czasopism Open Access z następujących dziedzin: nauka, technologia i medycyna (wszystkie dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, ekologii, fizjologii, biochemii, biologii, genomiki i ekologii). Wszystkie czasopisma są recenzowane (peer reviewed) i dostępne na licencjach Creative Commons. BMC jest częścią Springer Nature.

Dodatkowe narzędzia:

 

C
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Cambridge University Press (CUP) udostępnia czasopisma akademickie z nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych. Elektroniczne czasopisma CUP udostępniane są w formie kolekcji. Politechnika Gdańska zakupiła dostęp do kolekcji FULL Cambridge University Press.

Lista tytułów: plik xlsx

 

Typ: repozytorium preprintów
Dostęp: https://chemrxiv.org/

ChemRxiv to repozytorium publikacji w wersji preprint (artykuł przed recenzją i korektą redaktorską) z zakresu chemii i nauk pokrewnych (agrokultura i chemia żywności, chemia analityczna, chemia biologiczna i medyczna, kataliza, edukacja chemiczna, inżynieria chemiczna i chemia przemysłowa, chemia Ziemi, kosmiczna i środowiskowa, chemia nieorganiczna, chemia materiałów, nanonauki, chemia organiczna, chemia organometaliczna, chemia fizyczna, chemia polimerów, chemia teoretyczna i obliczeniowa).

Preprinty mogą być umieszczane w repozytorum tylko przez zarejestrowanych użytkowników. Zdeponowane prace nie są recenzowane, a jedynie sprawdzane pod kątem plagiatu oraz naukowego charakteru artykułu. Udostępnienie preprintu umożliwia podzielenie się z innymi naukowcami swoimi najnowszymi wynikami badań, a także otrzymanie na ich temat opinii przed rozpoczęciem procesu wydawniczego. Po opublikowaniu danego artykułu w czasopiśmie, preprint zostaje automatycznie uzupełniony o link do wersji wydawcy.

 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa
Dostęp: http://www.chemspider.com/

ChemSpider to darmowa baza stworzona przez Royal Society of Chemistry (RSC) i zawierająca struktury chemiczne wraz z opisami, które pochodzą m.in. z takich zasobów jak: Aurora Fein Chemicals LLC, AKos GmbH czy też bazy PubMed.

Istnieje możliwość wyszukiwania danego związku chemicznego poprzez nazwę handlową, wzór sumaryczny/strukturalny, właściwości fizykochemiczne (m.in. masę atomową, gęstość, temperaturę topnienia/wrzenia, napięcie powierzchniowe, objętość molową). Po wyszukaniu w bazie konkretnego związku chemicznego, można obejrzeć jego strukturę 2D/3D, zapoznać się szczegółowo z właściwościami fizykochemicznymi oraz artykułami/patentami na jego temat.

Dodatkowe narzędzia:

 

D
 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa
Dostęp: https://www.dart-europe.org/basic-search.php

DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. Współtworzą DART-Europe E-theses Portal - przeszukiwalną bazę danych elektronicznych prac naukowych przechowywanych w europejskich repozytoriach. Wymienione prace są ogólnodostępne - publicznie, w całości, bez opłat. DART-Europe E-theses Portal nie przechowuje prac dyplomowych, ale stara się udostępniać link do co najmniej jednej kopii elektronicznej każdej pracy znajdującej się w bazie danych.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: https://www.doabooks.org/

Directory of Open Access Books (DOAB) jest to serwis, który rejestruje pełnotekstowe książki naukowe, dostępne na zasadach Open Access. Na stronie, która zarządzana jest przez OAPEN Foundation znajduje się wyszukiwarka, dzięki której użytkownicy mogą przeszukiwać kolekcję według tytułu, kategorii tematycznej i nazwy wydawcy. Każdy rekord zawiera podstawowe informacje o danej pozycji, a także link do pełnego tekstu. Serwis jest stale aktualizowany o nowe tytuły i swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, miedzy innymi: sztukę, biologię, chemię, geografię, czy ekonomię.

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: https://doaj.org/

Directory of Open Access Journals (DOAJ) jest serwisem Open Access, który indeksuje największy zbiór czasopism recenzowanych, dostępnych dla użytkowników na wolnych licencjach. Baza jest stale aktualizowana i zarządzana przez Lund University i gromadzi informacje o tytułach czasopism wydawanych na całym świecie. Zakres tematyczny obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe. Każdy rekord zawiera podstawowe informacje na temat danego czasopisma, gdzie i w jakim języku jest wydawane, na jakich licencjach i czy wydawca pobiera opłatę za publikację.

 

E
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

ebookpoint BIBLIO to multimedialna biblioteka cyfrowa zawierająca specjalistyczne książki z różnorodnych dziedzin nauki, które mogą stanowić istotną pomoc zarówno w procesie dydaktycznym jak i pracy naukowej i zawodowej.

Biblioteka PG zapewnia dostęp do książek przede wszystkich z zakresu informatyki, programowania, techniki i mechaniki a także ekonomii i biznesu.

Z kolekcji e-książek można korzystać zarówno z komputerów sieci uczelnianej, jak i z komputerów domowych (warunkiem dostępu do bazy spoza sieci PG jest rejestracja na podstawie adresów e-mail w domenie Politechniki Gdańskiej).

Aby skorzystać z publikacji na platformie ebookpoint BIBLIO należy:

 1. Wejść na stronę biblio.ebookpoint.pl/.
 2. Założyć osobiste konto w bazie (Zarejestruj się). Rejestracja na podstawie adresów e-mail w domenie Politechniki Gdańskiej.
 3. Potwierdzić założenie konta klikając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 4. Zalogować się do ebookpoint BIBLIO.
 5. Wyszukać publikację do wypożyczenia z opcją "Pożycz" (każdy z zakupionych tytułów może być wypożyczony przez 5 użytkowników jednocześnie).

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat korzystania z platformy ebookpoint BIBLIO, prosimy pisać na adres:
natwysmy@pg.gda.pl

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza EBSCO jest dostępna w ramach ogólnokrajowych licencji akademickiej. Wydawca oferuje dostęp do 16 kolekcji tematycznych. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

Dostępne bazy pełnotekstowe:

 1. Academic Search Ultimate
  zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.
 2. Business Source Ultimate
  pełnotekstowa baza recenzowanych czasopism z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości.
 3. Regional Bussiness News
  zawiera pełne teksty regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe. Obejmuje publikacje biznesowe na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych.
 4. ERIC
  udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.
 5. OpenDissertations
  ogólnodostępna baza danych zawierająca elektroniczne wersje prac dyplomowych i dysertacji, udostępnianych przez wybrane uczelnie i uniwersytety z całego świata.
 6. Health Source: Consumer Edition
  kolekcja z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne.
 7. Health Source: Nursing/Academic Edition
  zawiera pełnotekstowe czasopisma naukowe z wielu dziedzin medycyny, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.
 8. AHFS Consumer Medication Information
  zawiera opisy i informacje o lekach dla pacjentów, dostępne w języku angielskim i hiszpańskim.
 9. MasterFILE Premier
  wielodziedzinowa baza danych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych, udostępnia pełny tekst czasopism, których zakres chronologiczny sięga 1975 r. Baza zawiera również monografie i publikacje encyklopedyczne, dokumenty źródłowe oraz kolekcje zdjęć, mapy, biogramy itp.
 10. Newspaper Source
  zapewnia pełnotekstowy dostęp do gazet amerykańskich i międzynarodowych. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne.

Dostępne bazy bibliograficzne:

 1. Agricola
  zawiera dane bibliograficzne pochodzące z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Opisy bibliograficzne pochodzą z artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych związanych z rolnictwem.
 2. MEDLINE
  baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty czasopism naukowych z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 r.
 3. GreenFILE
  zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych.
 4. Library, Information Science & Technology Abstracts
  indeksuje czasopism tematyczne i również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pobieranie informacji online i zarządzanie informacjami itd. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60. XX wieku.
 5. European Views of the Americas (1493-1750)
  bibliograficzna baza danych stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk w latach 1493-1750. Baza obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.
 6. Teacher Reference Center
  zawiera indeksy i abstrakty z czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Dostęp: http://eprints.rclis.org/

e-LIS jest międzynarodowym, otwartym repozytorium, tworzonym w celu samodzielnego archiwizowania dokumentów elektronicznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Repozytorium gromadzi: artykuły, referaty konferencyjne, preprinty i postprinty publikacji naukowych. W bazie znajdują się publikacje z całego świata i w różnych językach, w tym także z Polski.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Emerald Insight to platforma udostępniająca czasopisma naukowe oraz e-booki. Politechnika Gdańska subskrybuje obecnie dwie kolekcje:

 1. Emerald Management - to kolekcja, na którą składa się z czasopism naukowych z zakresu: marketingu, księgowości, ekonomii i finansów, strategii biznesowych, logistyki, zarządzania informacją i wiedzą, bibliotekoznawstwa.
 2. Emerald Engineering - zawiera czasopisma techniczne, które obejmują swoją tematyką następujące dziedziny: automatyka, robotyka, elektronika, matematyka obliczeniowa, inżynieria materiałowa i in.

Lista czasopism: link

Dodatkowe narzędzia:

 • Strefa dla autorów - prezentacje dotyczące praw autorskich, informacje wydawnicze, wywiady, praktyczne wskazówki i informacje z rynku wydawniczego
 • Strefa dla naukowców - zawiera szereg poradników „How to…” poruszających tematykę zarządzania projektami, planowania badań oraz stosowania różnych metod badawczych. Znajdują się tu również przydatne informacje o pozyskiwaniu funduszy na projekty badawcze
 • Strefa dla studentów - cenne wskazówki dla piszących prace dyplomowe, sposoby wyszukiwania informacji, porządkowania wiedzy, organizacji pracy i czasu wolnego
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: http://pl.espacenet.com/

Espacenet to system wyszukiwawczy Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiający wyszukiwanie patentów za pośrednictwem narodowych instancji. Polska instancja umożliwia wyszukiwanie: danych bibliograficznych i opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dokumentacji patentowej EPO (tzw. "tłumaczeń na język polski" patentów ważnych na terytorium Polski) oraz może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań regionalnej i światowej dokumentacji patentowej.

Dodatkowe narzędzia:

 

F
 

Typ: pełnotekstowa
Dostęp: https://www.frontiersin.org/

Wydawca recenzowanych czasopism naukowych w otwartym dostępie, obejmująca tematykę dyscyplin z zakresu nauki, technologii i medycyny. Wszystkie czasopisma Frontiers są publikowane na licencji Creative Commons Attribution License (CC BY).

Lista czasopism: link

 

H
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: http://www.hindawi.com/

Hindawi jest szybko rozwijającym się wydawnictwem, które publikuje czasopisma Open Access. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin naukowych, takich jak: fizyka, biologia, chemia, medycyna, energetyka czy nauki społeczne.

Lista czasopism: link

 

I
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Aby uzyskać dostęp do IBUK Libra spoza sieci PG, nie jest wymagany kod PIN. Logujemy się poprzez stronę Biblioteki klikając link HAN. Po pojawieniu się formularza, należy wpisać login i hasło biblioteczne.

Uwaga: w przypadku wystąpienia błędu (np. 400, 404) sugerujemy użyć innej przeglądarki.

Politechnika Gdańska posiada dostęp do kolekcji książek elektronicznych na platformie IBUK Libra w ramach współpracy Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita (FarU). W kolekcji znajdują się, m.in. podręczniki akademickie, monografie naukowe czy też specjalistyczne poradniki i publikacje fachowe, które zakresem tematycznym obejmują zarówno nauki matematyczno-przyrodnicze i inżynieryjno-techniczne, jak również nauki społeczne i humanistyczne.

Spersonalizowana sfera publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK) umożliwia stworzenie własnej półki z książkami oraz zaawansowaną pracę z tekstem, m.in.: tworzenie notatek, zaznaczanie i tagowanie fragmentów książki, zaawansowane przeszukiwanie treści, sprawdzanie trudnych pojęć i słów (również obcojęzycznych) w bazie wiedzy PWN (słowniki/encyklopedie), dostosowanie układu tekstu do każdego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon).

Informacje techniczne:

Platforma IBUK Libra została przystosowana do działania także na urządzeniach mobilnych o przekątnej ekranu min. 5", działających pod kontrolą systemu Android w wersji min. 4 oraz iOS min. 5.1.
 • Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, należy wpisać adres http://reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację z Google Chrome Web Store
 • Na urządzeniach Apple zalecamy także dodanie aplikacji do ekranu początkowego

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Zasoby Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of Electrical Engineers (IEE) udostępniane są w formie bazy danych IEEE/IEE ELectronic Library (IEL) na serwerze wydawcy. Baza IEL zawiera czasopisma, normy, materiały konferencyjne i sprawozdania (patrz katalog 2020). Roczniki archiwalne z okresu 2006-2019 są zgromadzone na platformie Infona w ICM.

Od 1 stycznia 2021 r. z bazy IEL zostały wyłączone czasopisma IET, które przeszły na model otwarty wraz archiwami od 2013 r. i są teraz dostępne na serwerze Wiley Online. 

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

IM PAN serwis internetowy Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (IM PAN) zapewnia bezpłatny dostęp do zasobów archiwalnych czasopism naukowych (do roku 2010):

 1. Acta Arithmetica
 2. Annales Polonici Mathematici
 3. Applicationes Mathematicae
 4. Bulletin Polish Acad. Sci. Math.
 5. Colloquium Mathematicum
 6. Dissertationes Mathematicae
 7. Fundamenta Mathematicae
 8. Studia Mathematica

Dodatkowo Politechnika Gdańska wykupiła pełny dostęp do najnowszych roczników czasopisma Annales Polonici Mathematici.

Serwis udostępnia również skrypty i pomoce dydaktyczne w dziale „Notatki z wykładów” dotyczące geometrii algebraicznej, geometrii niekomutatywnej i grup kwantowych czy też równań różniczkowych cząstkowych. W serwisie znajduje się także repozytorium preprintów artykułów przyjętych do publikacji w czasopismach IM PAN.

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: http://www.intechopen.com/

Intech jest pionierem i jednym z największych na świecie multidyscyplinarnym wydawnictwem Open Access. Oferuje dostęp do książek z dziedziny nauki, technologii i medycyny.

Podstawowym przedmiotem publikacji Wydawnictwa Intech jest obecnie technika i energetyka, ale kolekcje są stale poszerzane o nowe dyscypliny naukowe, przede wszystkim medycynę i nauki o zdrowiu.

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

IOPscience to pełnotekstowa baza, w której znajdują się głównie dziedziny z nauk fizycznych (fizyka atomu/cząsteczki, astronomia, astrofizyka, optyka, fizyka jądrowa, biofizyka, fizyka statystyczna, fizyka medyczna oraz zastosowań tych nauk), ale także matematyki i informatyki (metody kwantowe, mechanika statystyczna), nauk chemicznych i biologicznych (m.in. elektrochemia, biologia fizyczna, mikroskopia, biomateriały i ich zastosowanie), nauk inżynieryjnych (m.in. inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, nano/mikroinżynieria, nanotechnologia).

Lista czasopism: plik pdf

Dodatkowe narzędzia:

 

J
 

Typ: baza faktograficzna
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza Journal Citation Reports (JCR) znajduje się na platformie Web of Science. Zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, m.in. Journal Impact Factor. Journal Citation Reports służy do przeprowadzania analizy i oceny czasopism na podstawie ilości cytowań zawartych w nich artykułów.

Poszczególne edycje bazy, ukazują się w połowie roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Baza JCR umożliwia:

 • uzyskanie pełnych danych bibliograficznych czasopism
 • sprawdzenie, jakie czasopisma są najczęściej cytowane w interesującym nas czasopiśmie (cited journal) oraz jak jest ono cytowane przez inne czasopisma (citing journal)
 • otrzymanie współczynnika charakteryzującego powiązania pomiędzy cytującymi i cytowanymi czasopismami (impact factor, immediacy index, citing i cited half-life)

Najczęściej używane współczynniki to:

 • impact factor - stosunek liczby cytowań do liczby artykułów w danym czasopiśmie na przestrzeni ostatnich dwóch lat
 • pięcioletni impact factor - stosunek liczby cytowań w danym czasopiśmie do liczby artykułów na przestrzeni ostatnich pięciu lat
 • immediacy index - średnia liczba cytowań artykułów z danego czasopisma uzyskiwana w roku jego opublikowania
 • Journal Citation Indicator - średni znormalizowany dla kategorii wpływ cytowań dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich 3 lat

Dodatkowe narzędzia:

 

K
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza Knovel jest kolekcją zawierającą podręczniki i książki udostępniane przez firmę Elsevier. Zawiera bazy materiałowe oraz wydawnictwa techniczne i materiały konferencyjne pochodzące od stowarzyszeń naukowych i wydawców z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych. W bazie znajdują się informacje o właściwościach stopów metali i związków chemicznych, kompozytów, tworzyw sztucznych, ropy naftowej itp. Knovel udostępnia również narzędzia ułatwiające pełne wykorzystanie danych: interaktywne tabele, tabele z kreślarką wykresów, równań, przelicznik jednostek, digitalizator wykresów, itp.  

Baza jest podzielona na kolekcje tematyczne, Politechnika Gdańska ma dostęp do 8 kolekcji:

 1. Aerospace & Radar Technology
 2. Chemistry & Chemical Engineering
 3. Electronics & Semiconductors
 4. Marine Engineering & Naval Architecture
 5. Mechanics & Mechanical Engineering
 6. Metals & Metallurgy
 7. Oil & Gas Engineering
 8. Plastics & Rubber

Elsevier udostępnił nową bazę NIST Standard Reference Database Thermodynamics Pure Compounds wraz z nowym narzędziem analitycznym Knovel Data Analytics w wersji Beta. Korzystając z narzędzia Knovel Data Analytics mamy możliwość porównywania różnych substancji i związków chemicznych. Ponadto w bazie Knovel można wyszukiwać substancje/związki chemiczne na podstawie ich właściwości fizykochemicznych, elektrycznych, elektrochemicznych, optycznych, termicznych i termodynamicznych. W bazie można wygenerować napięcia powierzchniowe, konduktywność, lepkość, gęstość, objętość, izobaryczną/izochoryczną pojemność cieplną, entalpię, entropię i energię wewnętrzną dla wody w różnych temperaturach i ciśnieniach. Można znaleźć również właściwości termofizyczne i termochemiczne dla czystych związków chemicznych w danej temperaturze.

Knovel Data Analytics dostępne jest z zakładki Property Search po lewej stronie bądź z poziomu Browse. Można też uzyskać do niej dostęp wyszukując w Knovel’u nazwę konkretnego związku chemicznego. Link do rekordu w bazie jest zawsze widoczny jako pierwszy na liście wyników.

Dodatkowe narzędzia:

 

L
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Legalis zawiera bazę aktów prawnych oraz moduły prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej, prawa podatkowego, prawa własności intelektualnej i in., a także moduły specjalistyczne, w tym System Prawa Prywatnego, System Prawa Administracyjnego, System Prawa Karnego, komentarze online, translator, praktyczne wyjaśnienia z zakresu kadr i płac, finansów i księgowości, BHP, zamówień publicznych, wzory pism i umów, w tym wzory angielskie, francuskie, niemieckie, rosyjskie.

Legalis dostępny jest również zdalnie przez system HAN z ograniczeniem do 15 jednoczesnych połączeń dla użytkowników.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Serwis Informacji Prawnej LEX Omega Akademia stanowi kompleksowe źródło wiedzy i zawiera nie tylko aktualne akty prawne oraz orzeczenia sądowe, ale również liczne komentarze, porady czy też wzory pism urzędowych. Dodatkowo w skład serwisu wchodzi bogaty zbiór publikacji z zakresu nauk prawnych.

W ramach licencji użytkownicy Politechniki Gdańskiej mają również dostęp do modułów specjalistycznych:

 • BHP
 • Kadry
 • Prawo Europejskie
 • Zamówienia Publiczne

 

M
 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza danych stworzona przez American Mathematical Society, zawierająca dane bibliograficzne i recenzje publikowanych prac z zakresu matematyki i jej zastosowań (m.in. analiza, algebra, matematyka dyskretna, matematyka finansowa, statystyka, topologia, układy dynamiczne i teoria ergodyczna, matematyka biologiczna, teoria liczb, analizy numeryczne, geometria). W bazie można znaleźć artykuły oryginalne i przeglądowe, streszczenia, materiały z konferencji/warsztatów, monografie, notatki z wykładów, cytowania i informacje bibliograficzne z zakresu matematyki.

Baza umożliwia przeszukiwanie zgromadzonych rekordów poprzez kody tematów zgodne z klasyfikacją Mathematics Subject Classification.

Dodatkowe narzędzia:

 • Open Math Notes - repozytorium dla prac z zakresu matematyki (publikacje, notatki, kursy, podręczniki), wolny dostęp dla badaczy, studentów i nauczycieli
 • MRef i Mrlookup - narzędzia do weryfikacji i tworzenia standardowych referencji

 

N
 

Typ: czasopismo elektroniczne
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Nature to angielskie czasopismo w formie tygodnika ilustrowanego, wydawane przez firmę Springer Nature. Jest to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie, opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i inżynieryjnych. Dostęp do czasopisma zapewniany jest w ramach licencji krajowej. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym Infona. Dostępne są również wybrane starsze roczniki, zobacz: Lista A-Z.

Dodatkowe narzędzia:

 • Serwis dla autorów
 • Licencja krajowa - zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki
 • Infona - platforma ICM, gdzie archiwizowane są czasopisma i książki z prawem do bezterminowego dostępu

 

O
 

Typ: wyszukiwarka
Dostęp: https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

OpenDOAR to globalny katalog repozytoriów o otwartym dostępie o sprawdzonej jakości. Udostępnia repozytoria, które zapewniają bezpłatny, otwarty dostęp do wyników i zasobów naukowych. Każdy rekord w repozytorium OpenDOAR jest dokładnie sprawdzany i przetwarzany przez zespół redakcyjny. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania poszczególnych repozytoriów, a także sprawdzanie ich zawartości.

Dodatkowe narzędzia:

 

P
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: http://www.plos.org/

Public Library of Science (PLOS) jest wydawcą czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycznych w pełni dostępnych w ramach Open Access. Ważną dziedziną obecną w czasopismach PLOS jest walka z chorobami nowotworowymi i AIDS.

Tytuły w ramach PLOS: 

 1. PLOS ONE
 2. PLOS Biology
 3. PLOS Medicine
 4. PLOS Genetics
 5. PLOS Computational Biology
 6. PLOS Pathogens
 7. PLOS Neglected Tropical Diseases

Dodatkowe narzędzia:

 • PLOS Collections - treści pochodzące z czasopism PLOS, blogów PLOS oraz wybranych źródeł Open Access podzielone na działy tematyczne
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza ProQuest Central to multidyscyplinarna baza danych obejmująca takie dziedziny jak biznes, zdrowie i medycynę, nauki społeczne, edukację, naukę i technologię oraz nauki humanistyczne. Zapewnia pełnotekstowy dostęp do czasopism naukowych, publikacji branżowych, magazynów, książek i gazet. To także bogaty zasób badań rynku, raportów o krajach, raportów gospodarczych i branżowych.

Lista baz danych: plik pdf

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

To baza abstraktowa prac dyplomowych - magisterskich i rozpraw doktorskich (wybrane prace są również dostępne w wersji pełnotekstowej) z takich dziedzin jak biznes, psychologia, nauki fizyczne, zdrowie, edukacja itd. To oficjalne cyfrowe archiwum dysertacji Biblioteki Kongresu.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Serwis Ebook Central pozwala na przeszukiwanie książek elektronicznych ProQuest, do których Biblioteka PG posiada pełny i autoryzowany dostęp. Wszystkie książki można czytać online oraz w zależności od limitów ustalanych na każdy tytuł wgrywać na urządzenia przenośne w całości lub w częściach. Wypożyczenia można dokonać tylko po założeniu indywidualnego konta użytkownika (rejestracja wyłącznie na podstawie adresów e-mail w domenie PG). Należy pamiętać, że pobrana książka działa tylko na tym komputerze, na którym została "wypożyczona". Indywidualne konto pozwala również na tworzenie i przechowywanie własnych notatek, zakładek oraz zachowanie historii wyszukiwania.

Biblioteka PG wykupuje dostęp do książek elektronicznych z następujących dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

PubChem jest ogólnodostępną bazą zarządzaną przez National Center for Biotechnology Information (NCBI). W bazie można znaleźć informacje na temat  substancji i związków chemicznych (leków, nukleotydów, węglowodanów, tłuszczy czy też białek), ich struktur chemicznych, właściwości fizycznych i chemicznych, aktywności biologicznej, toksykologii, a także danych patentowych.

Serwis składa się z 3 podbaz: PubChem Substance, PubChem Compound oraz PubChem BioAssay. Istnieje możliwość wyszukiwania poszczególnych związków chemicznych przy pomocy wzorów strukturalnych, które można samodzielnie stworzyć za pomocą wbudowanego edytora.

 1. PubChem Substance - baza substancji, która zawiera informacje na temat  m.in. struktur chemicznych, a także nazw chemicznych, komentarzy oraz linków do stron internetowych.
 2. PubChem Compound - baza związków chemicznych, która zawiera zapisy podstawowych i zatwierdzonych struktur chemicznych. W bazie można znaleźć informacje m.in. o nazwach IUPAC, wzorach strukturalnych/sumarycznych, właściwościach fizykochemicznych, widmach  (1H NMR, 13C NMR, 2D NMR, MS-MS, GC-MS, LC-MS, UV, IR), aktywności biologicznej, toksykologii, farmakologii. Każdy rekord może być powiązany z jedną lub wieloma substancjami z bazy PubChem Substance.
 3. PubChem BioAssay - baza biologiczna, która zawiera informacje na temat bioaktywności substancji zawartych w PubChem Substance.

Dodatkowe narzędzia:

 • Wyszukiwanie struktur w 3D
 • PubChem Chemical Structure Sketcher - narzędzie m.in. do rysowania wzorów strukturalnych wybranych związków chemicznych a następnie eksportowania wyników w formacie .png, .gif
 • PubChem Periodic Table of Elements - układ okresowy pierwiastków oraz ich właściwości (m.in. masy atomowe, konfiguracje elektronowe, atomowy promień van der Waalsa, energia jonizacji, elektroujemność, gęstość, temp. topnienia/wrzenia, izotopy)
 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa
Dostęp: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PubMed to baza danych z dziedziny medycyny i nauk biologicznych, uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Posiada linki do pełnych tekstów czasopism z zakresu medycyny i nauk biologicznych, które sięgają 1966 r., a wybranych przypadkach nawet do roku 1809.

Korzystanie z bazy PubMed jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Należy jednak mieć na uwadze, że dostęp do pełnego tekstu artykułu może wiązać się z koniecznością zaprenumerowania tytułu lub wniesienia jednorazowej opłaty za dostęp.

Niezależnie od bazy PubMed National Center for Biotechnology Information uruchomiło bazę o nazwie PubMed Central. Baza ta umożliwia bezpłatny i nieograniczony dostęp do pełnych tekstów artykułów z czasopism biomedycznych. Linki do artykułów dostępnych w PubMed Central są dołączane automatycznie przy danych bibliograficznych uzyskiwanych przy wyszukiwaniu w PubMed/MEDLINE.

Dodatkowe narzędzia:

 

R
 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Chemiczna baza danych, składająca się z moduł Reaxys Base, który zawiera komplet danych z baz Beilstein (struktury i reakcje, własności fizykochemiczne i ekofarmakologiczne oraz bibliografię dla związków organicznych) oraz modułów opartych na sztucznej inteligencji: Reaxys Target and Bioactivity i Reaxys Predictive Retrosynthesis. Baza zawiera również dane patentowe ze wszystkich anglojęzycznych biur patentowych oraz głównych azjatyckich biur patentowych.

 

Typ: baza bibliograficzna
Dostęp: http://repec.org/#general

RePEc jest serwisem, który upowszechnia badania w dziedzinie ekonomii i nauk pokrewnych. Projekt tworzony jest przez wolontariuszy z całego świata, a jego głównym celem jest budowa bazy danych bibliograficznych pochodzących z artykułów, książek, rozdziałów książek i komponentów oprogramowania.

Dodatkowe narzędzia:

 • CitEc - Citations in Economics
 • EconAcademics - agregator blogów poruszających tematy ekonomiczne
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: http://road.issn.org/

Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) to serwis stworzony przez ISSN International Centre przy wsparciu organizacji UNESCO, który zapewnia dostęp do opisów bibliograficznych tych zasobów Open Access, którym przypisano numer ISSN i które indeksowane są w portalu ISSN. Większość zasobów stanowią czasopisma, ale są to również doniesienia konferencyjne, serie monografii jak również blogi naukowe. Opisy uzupełniono o linki prowadzące do pełnych tekstów, dzięki czemu ROAD stanowi punkt dostępu do zasobów OA posiadających numer ISSN, a także umożliwia również identyfikację czasopism posiadających ten sam tytuł.

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Royal Society of Chemistry (RSC) to jedno z największych wydawnictw naukowych, oferujących szeroki zakres czasopism, magazynów, książek oraz baz danych z zakresu chemii oraz nauk pokrewnych (m.in. biologii, biofizyki, medycyny, fizyki, inżynierii). Politechnika Gdańska posiada dostęp do wybranych tytułów elektronicznych czasopism bieżących oraz archiwalnych oraz baz streszczeniowych.

Lista czasopism: plik pdf

Dodatkowe narzędzia:

 • Periodic Table - narzędzie przedstawiające układ okresowy pierwiastków, informacje o ich właściwościach fizycznych i chemicznych, historię ich odkrycia oraz podstawowe zastosowanie
 • Resources - platforma dla edukacyjna, gdzie można znaleźć propozycje eksperymentów, informacje na temat kariery w zawodzie chemika oraz ciekawostki z historii chemii
 • Przewodnik po platformie wydawniczej RSC
 • Serwis dla autorów

 

S
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza czasopism elektronicznych Wydawnictwa Elsevier, udostępniana poprzez platformę ScienceDirect.

Zgodnie z umową na lata 2022-2024 licencja Elsevier obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwalne z grupy Cell, Lancet oraz wybrane kolekcje tematyczne: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Engineering, Health Sciences, Immunology and Microbiology, Mathematics, Physics and Astronomy (patrz katalog 2023). W tym także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: monografie z lat 2013 i 2014 oraz serie książkowe lub serie poradnikowe (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze Infona z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Politechnika Gdańska wykupuje również dostęp do dwóch kolekcji tematycznych: Materials Science i Chemical Engineering, które obejmują ponad 270 czasopism elektronicznych z dyscyplin: inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej, nauk chemicznych, inżynierii biomedycznej, inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki. Prenumerata dotyczy dostępu do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych z lat 2020-2022.

Licencja krajowa Elsevier 2022-2024 obejmuje także program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: czasopismo elektroniczne
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Science to czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science (AAAS). Science zostało założone w 1880 r. przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 r. stało się częścią AAAS. 

W ramach licencji krajowej Science dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 roku, a dodatkowo oferowany jest dostęp do pełnych tekstów artykułów cytowanych w Science a opublikowanych w innych czasopismach naukowych znajdujących się na tym samym serwerze. Dostępne są również wybrane starsze roczniki, zobacz: Lista A-Z.

Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo Open Access Science Advances.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Scopus jest stworzoną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje recenzowane czasopisma (w tym Open Access), książki, serie książkowe, sprawozdania konferencyjne. W bazie indeksowane są także naukowe strony interentowe. Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 r.

Scopus wprowadził dwa narzędzia, które umożliwiają wyszukiwanie danych badawczych:

 • Scholix - w rekordzie artykułu pokazuje (o ile są) powiązane z nim dane badawcze zgromadzone w zewnętrznych repozytoriach
 • DataSearch - narzędzie służące do wyszukiwania danych badawczych, przy wpisaniu hasła w Scopusie zostanie jednocześnie przeprowadzone wyszukiwanie w DataSearch, a link do wyników znajduje się ponad listą publikacji

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: https://osf.io/preprints/socarxiv

SocArXiv (SocOpen) to stworzone na Uniwersytecie w Maryland otwarte repozytorium dziedzinowe gromadzące dokumenty z zakresu nauk społecznych. Artykuły podzielone są na cztery kategorie: sztuka i nauki humanistyczne, prawo, edukacja oraz nauki społeczne. Autorzy mogą deponować swoje prace w wersji preprint bądź postprint, a także dołączać związanie z nimi dane badawcze. Wszystkie artykuły umieszczone w SocArXiv otrzymują identyfikator DOI. Dodatkowo w ramach repozytorium prowadzony jest blog, na którym zamieszczane są teksty dotyczące otwartości w nauce oraz wskazówki odnośnie udostępniania swoich prac.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Springer są udostępniane m.in. w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwalne wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi, patrz katalog 2020. Dla wybranych tytułów dostępne są głębokie archiwa sprzed 1997 r. Ponadto na serwerze wydawnictwa Springer dostępne są także czasopisma Open Access.

W ramach licencji dostępne są również e-książki na zasadzie licencji wieczystych. Zakupiony dotychczas zbiór obejmuje wszystkie książki anglojęzyczne Springera począwszy od pierwszych wydań w XIX w. do 2019 r. włącznie, z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics. Zakupiony zbiór obejmuje także książki z imprintem Palgrave Macmillan wydane po 2016 r. Zakupiony zbiór anglojęzyczny podzielony jest na katalogi:

(Ostatni katalog zawiera niezakupione jeszcze zasoby z rocznika 2016 oraz z kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019 zaznaczone żółtym kolorem). Ponadto wieczysta licencja krajowa obejmuje (na zasadzie dodatku do zakupionych archiwów anglojęzycznych) zbiór archiwalnych książek niemieckojęzycznych 1815-2004.

Dodatkowe narzędzia:

 • Licencja krajowa - zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki
 • Infona - platforma ICM, gdzie archiwizowane są czasopisma i książki z prawem do bezterminowego dostępu
 • Wyszukiwarka e-książek WBN - przeglądarka książek elektronicznych w licencjach krajowych
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: http://www.springeropen.com/

SpringerOpen, platforma która skupia czasopisma naukowe wydawane w modelu Open Access, obejmująca tematykę dyscyplin z zakresu nauk ścisłych, technologii czy medycyny. Od 2012 r. wydawnictwo Springer w otwartym dostępie wydaje również książki. Czasopisma są recenzowane i wydawane na licencjach Creative Commons.

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: https://www.ssrn.com/en/

Social Science Research Network (SSRN) to repozytorium gromadzące nieopublikowane jeszcze artykuły (wersje preprint) z zakresu przede wszystkim nauk społecznych, ale również z dziedzin takich jak chemia, inżynieria czy biologia. Udostępnione przez autorów teksty zgrupowane są w kategoriach i podkategoriach ułatwiających przeglądanie. Platforma została założona w 1994 r., obecnie należy do wydawnictwa Elsevier.

 

Typ: baza faktograficzna
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza dostarcza dane statystyczne i dane rynkowe, prognozy, dokumentację, raporty branżowe, prognozy rynku cyfrowego i rynku konsumenckiego (reklamy, media, sportu i rekreacji, technologii i telekomunikacji, transportu i logistyki). Oprócz statystyk baza zawiera profile firm, raporty krajowe i branżowe, prognozy ekonomiczne i rynkowe, opisy badań opinii publicznej i trendów demograficznych.

 

Typ: baza bibliograficzna
Dostęp: https://gate.bg.pw.edu.pl/F

SYMPOnet to baza materiałów konferencyjnych administrowana przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej. Zawiera informacje o znajdujących się w bibliotekach polskich materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych z konferencji, które odbyły się w latach 1980-2014, a w nielicznych przypadkach z lat wcześniejszych, w formie tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej.

 

T
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Taylor & Francis Group oferuje dostęp do recenzowanych czasopism (w tym tytułów wydawanych w modelu Open Access) publikowanych przez trzy czołowe wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology Press oraz Routledge. Publikacje te obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Subskrypcja zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych począwszy od roku 1997.

Politechnika Gdańska subskrybuje obecnie trzy kolekcje:

 1. Science & Technology (ST) - zawiera czasopisma z nauk ścisłych, m.in. z takich obszarów jak chemia, fizyka, informatyka oraz matematyka i statystyka.

  Lista czasopism: plik xlsx

 2. Social Science & Humanities (SSH) - obejmuje czasopisma z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Teksty z kolekcji SSH dotyczą takich obszarów jak edukacja, ekonomia, geografia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o mediach, politologia, prawo, psychologia, socjologia, sport i turystyka.

  Lista czasopism: plik xlsx

 3. Medical Library - zawiera czasopisma z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, m.in. endokrynologii, farmaceutyki, ginekologii i położnictwa, medycyny ogólnej, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, stomatologii czy zdrowia publicznego.

  Lista czasopism: plik xlsx

 

W
 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

W związku z zakończeniem procesu integracji platform WoS i Publons w sierpniu 2022 r. w serwisie WoS mogło nastąpić zdublowanie profili naukowców. Ponieważ zweryfikowanych profili nie można samodzielnie łączyć za pomocą opcji „Merge”, potrzebę połączenia profili należy zgłaszać bezpośrednio do pomocy technicznej firmy Clarivate na adres: WoSG.support@clarivate.com. Z uwagi na dużą skalę problemu okres oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy niż zwykle.
W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej: infnauk.bpg@pg.edu.pl.

Web of Science stanowi kolekcję baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics. W licencji krajowej dostępne są dwa pakiety indeksów cytowań - Core Collection oraz Citation Connection, a także Journal Citation Reports (JCR) od 1997 oraz Essential Science Indicators. W skład pakietu Core Collection wchodzą następujące bazy:

 1. Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 2. Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
 3. Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
 4. Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
 5. Book Citation Index (BCI) od 2010
 6. Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005
 7. Current Chemical Reactions (CCR) od 2010
 8. Index Chemicus (IC) od 2010

Oraz bazy uzupełniające z pakietu Citation Connection:

 1. Biosis Citation Index
 2. Data Citation Index
 3. Dervent Innovation Index
 4. Zoological Records od 1864
 5. Medline od 1950
 6. Current Chemical Reactions (CCR)
 7. Preprint Citation Index

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List. Na platformie WoS dostępne są także narzędzia:

Dodatkowe narzędzia:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Czasopisma Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji krajowej (od 2012 r.) są archiwizowane na serwerze Infona z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

Licencja krajowa obejmuje wybrane tytuły czasopism z pełnej kolekcji Wiley, są to tytuły z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 r.

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o książki elektroniczne wydane w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Dodatkowe narzędzia:

 • Licencja krajowa - zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki
 • Infona - platforma ICM, gdzie archiwizowane są czasopisma i książki z prawem do bezterminowego dostępu
 • Wyszukiwarka e-książek WBN - przeglądarka książek elektronicznych w licencjach krajowych
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: https://openknowledge.worldbank.org/

The World Bank Open Repository gromadzi wyniki badań i inne publikacje związane i finansowane przez Bank Światowy. Wszystkie zasoby są udostępniane na zasadach Open Access i obejmują między innymi: książki i podręczniki akademickie, raporty o rozwoju globalnym od roku 1978, raporty ekonomiczne, artykuły z czasopism World Bank Economic Review, World Bank Research Observer i wiele innych materiałów.

Istotnym elementem repozytorium jest wyszukiwarka otwartych danych – The World Bank Open Data, które zgrupowane są w repozytorium wg krajów bądź wskaźników ekonomicznych. Dostępne są również dodatkowe moduły takie jak Microdata Library (zawierające informacje o gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach przy pomocy metod reprezentacyjnych) czy też DataBank służący wizualizacji danych zawartych w bazie.

OKR zawiera tysiące prac badawczych, w tym:

 • raporty roczne Grupy Banku Światowego i niezależne badania oceniające
 • książki opublikowane przez Grupę Banku Światowego, w tym publikacje flagowe, książki naukowe i tomy dla praktyków
 • World Development Reports (WDR) oraz ostatnie dokumenty informacyjne
 • artykuły opublikowane w World Bank Economic Review (WBER) i World Bank Research Observer (WBRO) - czasopisma publikowane przez Oxford University Press w imieniu Banku Światowego
 • zaakceptowane rękopisy artykułów w czasopismach autorstwa Banku od wybranych zewnętrznych wydawców
 • Policy Research Working Papers (PRWP) - seria artykułów upowszechniających wyniki prac w toku w celu zachęcenia do wymiany pomysłów na temat zagadnień związanych z rozwojem
 • Economic and Sector Work (ESW) - cykl raportów analitycznych przygotowanych przez pracowników Banku. ESW zbierają i oceniają informacje o gospodarce danego kraju i/lub określonym sektorze
 • Knowledge Notes - zawierające krótkie informacje, które zawierają wnioski z doświadczeń z działalności i badań Banku
 • najnowsze badania opinii krajów przeprowadzone w krajach klientów w celu uzyskania opinii na temat działań Grupy Banku Światowego

Dodatkowe narzędzia:

Kontakt

telefon: +48 58 347 26 52
e-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl

W przypadku braku dostępu spoza sieci PG:
telefon: +48 58 347 10 99
e-mail: robert.szczodruch@pg.edu.pl