E-czasopisma | Politechnika Gdańska

Treść strony

E-czasopisma

Dostęp do e-czasopism jest możliwy poprzez Listę A-Z firmy EBSCO oraz multiwyszukiwarkę.

Lista A-Z umożliwia dostęp do pełnotekstowych źródeł elektronicznych – książek i czasopism subskrybowanych przez PG (a także źródeł typu Open Access). Użytkownicy mają możliwość przeszukiwania e-książek i e-czasopism według tytułu, numeru ISSN, wydawcy lub tematu. Zawartość bazy podzielona jest również wg dostawców baz danych i kolekcji tematycznych.

Multiwyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie w zakładkach E-czasopisma i E-książki. Dostęp działa zarówno w sieci PG, jak i poza kampusem (np. z domowych komputerów). Dostępna jest na stronie głównej Biblioteki PG.

Lista A-Z