E-książki | Politechnika Gdańska

Treść strony

E-książki

AccessEngineering
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Multimedialna baza inżynieryjna firmy McGraw-Hill. Baza udostępnia podręczniki, monografie, filmy video, interaktywne wykresy, tabele i kalkulatory naukowe. Dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu szeroko pojętej mechaniki, budowy maszyn, materiałoznawstwa, inżynierii chemicznej, elektroniki, elektrotechnika, techniki lotniczej, produkcji, projektowania, zarządzania projektami i zarządzania operacyjnego. Stosowana jest do nauczania i rozwiązywania współczesnych problemów inżynieryjnych na rzeczywistych przykładach.

Lista książek: plik xlsx

DOAB | Directory of Open Access Books
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: https://www.doabooks.org/

DOAB jest to serwis, który rejestruje pełnotekstowe książki naukowe, dostępne na zasadach Open Access. Na stronie, która zarządzana jest przez OAPEN Foundation znajduje się wyszukiwarka, dzięki której użytkownicy mogą przeszukiwać kolekcję według tytułu, kategorii tematycznej i nazwy wydawcy. Każdy rekord zawiera podstawowe informacje o danej pozycji, a także link do pełnego tekstu. Serwis jest stale aktualizowany o nowe tytuły i swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, między innymi: sztukę, biologię, chemię, geografię, czy ekonomię.

ebookpoint BIBLIO (wymagana rejestracja)
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

ebookpoint BIBLIO to multimedialna biblioteka cyfrowa zawierająca specjalistyczne książki z różnorodnych dziedzin nauki, które mogą stanowić istotną pomoc zarówno w procesie dydaktycznym jak i pracy naukowej i zawodowej.

Biblioteka PG zapewnia dostęp do książek przede wszystkich z zakresu informatyki, programowania, techniki i mechaniki, a także ekonomii i biznesu.

Z kolekcji e-książek można korzystać zarówno z komputerów sieci uczelnianej, jak i z komputerów domowych (warunkiem dostępu do bazy spoza sieci PG jest rejestracja na podstawie adresów e-mail w domenie Politechniki Gdańskiej).

Aby skorzystać z publikacji na platformie ebookpoint BIBLIO należy:

 1. Wejść na stronę biblio.ebookpoint.pl/
 2. Założyć osobiste konto w bazie (Zarejestruj się). Rejestracja na podstawie adresów e-mail w domenie Politechniki Gdańskiej.
 3. Potwierdzić założenie konta klikając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 4. Zalogować się do ebookpoint BIBLIO.
 5. Wyszukać publikację do wypożyczenia z opcją "Pożycz" (każdy z zakupionych tytułów  może być wypożyczony przez 5 użytkowników jednocześnie).

Instrukcja rejestracji

Elsevier
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Kolekcja książek elektronicznych oraz czasopisma wydawnictwa Springer są udostępniane m.in. w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Baza czasopism elektronicznych Wydawnictwa Elsevier, która obejmuje 16 podkolekcji (dodatkowy arkusz w katalogu 2019) wchodzących w skład Freedom Collection. Dostęp do bazy jest możliwy poprzez platformę ScienceDirect.

Zgodnie z nową umową na lata 2019-2021 licencja krajowa obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwalne. W tym także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: monografie z lat 2013 i 2014 oraz serie książkowe lub serie poradnikowe (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

IBUK Libra
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Aby uzyskać dostęp do IBUK Libra spoza sieci PG, nie jest wymagany kod PIN. Logujemy się poprzez stronę Biblioteki klikając link HAN. Po pojawieniu się formularza, należy wpisać login i hasło biblioteczne.

Uwaga: w przypadku wystąpienia błędu (np. 400, 404) sugerujemy użyć innej przeglądarki.

Politechnika Gdańska posiada dostęp do kolekcji książek elektronicznych na platformie IBUK Libra w ramach współpracy Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita (FarU). W kolekcji znajdują się, m.in. podręczniki akademickie, monografie naukowe czy też specjalistyczne poradniki i publikacje fachowe, które zakresem tematycznym obejmują zarówno nauki matematyczno-przyrodnicze i inżynieryjno-techniczne jak również nauki społeczne i humanistyczne.

Spersonalizowana sfera publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK) umożliwia stworzenie własnej półki z książkami oraz zaawansowaną pracę z tekstem, m.in.: tworzenie notatek, zaznaczanie i tagowanie fragmentów książki, zaawansowane przeszukiwanie treści, sprawdzanie trudnych pojęć i słów (również obcojęzycznych) w bazie wiedzy PWN (słowniki/encyklopedie), dostosowanie układu tekstu do każdego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon).

Politechnika Gdańska posiada dostęp do książek głównie z takich dziedzin jak nauki ekonomiczne (finanse i bankowość, gospodarka światowa, informatyka w biznesie, metody ilościowe, zarządzanie, organizacja, strategie), nauki matematyczno-przyrodnicze (chemia, fizyka, matematyka, nauki o ziemi, technika), informatyka (aplikacje, bazy danych, Internet, programowanie), nauki społeczne, socjologia, informacja naukowa oraz medycyna i prawo.

Informacje techniczne:
Platforma IBUK Libra została przystosowana do działania także na urządzeniach mobilnych o przekątnej ekranu min. 5", działających pod kontrolą systemu Android w wersji min. 4 oraz iOS min. 5.1.

 • Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, należy wpisać adres http://reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację z Google Chrome Web Store.
 • Na urządzeniach Apple zalecamy także dodanie aplikacji do ekranu początkowego.

Przewodnik użytkownika po bazie

Knovel
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza Knovel jest kolekcją zawierającą podręczniki i książki. Zawiera bazy materiałowe oraz wydawnictwa techniczne i materiały konferencyjne pochodzące od stowarzyszeń naukowych i wydawców z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i nauk materiałowych. W bazie znajdują się informacje o właściwościach stopów metali i związków chemicznych, kompozytów, tworzyw sztucznych, ropy naftowej itp. W bazie Knovel można znaleźć również narzędzia ułatwiające pełne wykorzystanie danych: interaktywne tabele, tabele z kreślarką wykresów, równań, przelicznik jednostek, digitalizator wykresów, itp.

Baza jest podzielona na kolekcje tematyczne, Politechnika Gdańska ma dostęp do 8 kolekcji:

 1. Aerospace & Radar Technology
 2. Chemistry & Chemical Engineering
 3. Electronics & Semiconductors
 4. Marine Engineering & Naval Architecture
 5. Mechanics & Mechanical Engineering
 6. Metals & Metallurgy
 7. Oil & Gas Engineering
 8. Plastics & Rubber
ProQuest Ebook
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Serwis pozwala na przeszukiwanie książek elektronicznych ProQuest, do których Biblioteka PG posiada pełny i autoryzowany dostęp. Wszystkie książki można czytać online oraz w zależności od limitów ustalanych na każdy tytuł wgrywać na urządzenia przenośne w całości lub w częściach. Wypożyczenia można dokonać tylko po założeniu indywidualnego konta użytkownika (rejestracja wyłącznie na podstawie adresów e-mail w domenie PG). Należy pamiętać, że pobrana książka działa tylko na tym komputerze, na którym została "wypożyczona". Indywidualne konto pozwala również na tworzenie i przechowywanie własnych notatek, zakładek oraz zachowanie historii wyszukiwania.

Biblioteka PG wykupuje dostęp do książek elektronicznych z następujących dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.
Film szkoleniowy

Springer
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Kolekcja książek elektronicznych oraz czasopisma wydawnictwa Springer są udostępniane m.in. w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. E-książki na zasadzie licencji wieczystych. Zakupiony dotychczas zbiór obejmuje wszystkie książki anglojęzyczne Springera począwszy od pierwszych wydań w XIX w. do 2019 r. włącznie, z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics, na które nie starczyło dofinansowania w 2020 r. Zakupiony zbiór obejmuje także książki z imprintem Palgrave Macmillan wydane po 2016 r. Zakupiony zbiór anglojęzyczny podzielony jest na katalogi:

(Ostatni katalog zawiera niezakupione jeszcze zasoby z rocznika 2016 oraz z kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics 2019 zaznaczone żółtym kolorem). Ponadto wieczysta licencja krajowa obejmuje (na zasadzie dodatku do zakupionych archiwów anglojęzycznych) zbiór archiwalnych książek niemieckojęzycznych 1815-2004.

Wiley
 

Typ: baza pełnotekstowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN

Kolekcja książek elektronicznych oraz czasopisma wydawnictwa Wiley są udostępniane m.in. w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o książki elektroniczne wydane w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.