Normy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Normy

Normalizacja to nadawanie rzeczom porządku, sztuka jednania wielości. Jej cel to uzyskania optymalnego w danych okolicznościach stopnia uporządkowania w określonym zakresie przez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów. Normalizacja dostarcza producentom, usługodawcom i konsumentom uniwersalnych i ogólnodostępnych narzędzi, jakimi są normy. Zawierają one zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników. Norma Polska PN nie jest normą prawną a dokumentem technicznym opisującym aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie. Stosowanie norm jest dobrowolne, co daje możliwość wykorzystania zawartych w normie rozwiązań, przy równoczesnej swobodzie podejmowania decyzji, czy i jak z tych rozwiązań korzystać.