TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
KATEGORIA | bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
DOSTĘP | http://eprints.rclis.org/

E-lis jest międzynarodowym, otwartym repozytorium, tworzonym w celu samodzielnego archiwizowania dokumentów elektronicznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Obecnie znajduje się w nim około 23 000 tysięcy dokumentów, między innymi: artykułów, referatów konferencyjnych i innych preprintów i postprintów publikacji naukowych. W bazie znajdują się publikacje z całego świata i w różnych językach, w tym także z Polski.