TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza czasopism elektronicznych  Wydawnictwa Elsevier, która obejmuje 16 podkolekcji (dodatkowy arkusz w katalogu 2019) wchodzących w skład FREEDOM COLLECTION. Dostęp do bazy jest możliwy poprzez platformę ScienceDirect, należącą do wydawcy.

W 2019 roku podpisano z firmą Elsevier nową umowę, która będzie obowiązywała w latach 2019-2021. Obecnie w kolekcji znajduje się 1819 czasopism (1638 bieżących oraz 181 archiwalnych). W porównaniu do poprzedniej umowy udostępniane zasoby zostały uszczuplone o 7 podkolekcji wchodzących w skład Freedom Collection, łącznie 220 tytułów.

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program zostanie uruchomiony w czerwcu 2019 i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.