TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | nauki techniczne, zarządzanie
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Emerald Insight to platforma wydawnictwa Emerald Publishing, której zasoby obejmują ponad 300 czasopism naukowych oraz ponad 3000 ebooków. Politechnika Gdańska subskrybuje obecnie dwie kolekcje:

  1. Emerald Management | to kolekcja, na którą składa się ponad 400 czasopism naukowych z zakresu: marketingu, księgowości, ekonomii i finansów, strategii biznesowych, logistyki, zarządzania informacją i wiedzą, bibliotekoznawstwa.

    LISTA CZASOPISM | xlsx file

  2. Emerald Engineering | to 26 tytułów pełnotekstowych czasopism technicznych (16 z nich posiada Impact Factor w bazie Journal Citation Reports) dostępnych na platformie Emerald Insight. Czasopisma te obejmują swą tematyką następujące dziedziny: automatyka, robotyka, elektronika, matematyka obliczeniowa, inżynieria materiałowa i in.

    LISTA CZASOPISM | spis