Espacenet


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | patenty
DOSTĘP | http://pl.espacenet.com/

Espacenet to system wyszukiwawczy Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiający wyszukiwanie patentów za pośrednictwem narodowych instancji. Polska instancja umożliwia wyszukiwanie: danych bibliograficznych i opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dokumentacji patentowej EPO (tzw. "tłumaczeń na język polski" patentów ważnych na terytorium Polski) oraz może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań regionalnej i światowej dokumentacji patentowej (ponad 70 mln dokumentów) z przeszło 80 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.