Filia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Lokalizacja czytelni:

Nowy Gmach WETI, parter, pokój NE 050

Kontakt:

 Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - czwartek  9.00-19.00
 • piątek      9.00-16.00
 • sobota    9.00-15.00

Obsada czytelni:

Czytelnia gromadzi, udostępnia i pośredniczy w dostępie do zbiorów:

 • usytuowanych w wolnym dostępie książek z zakresu nauk reprezentowanych na Wydziale w sześciu działach: Automatyka i robotyka, Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka, Inżynieria biomedyczna i Inne (matematyka, fizyka), posiada również wydzieloną kolekcję podręczników (szczegółowa klasyfikacja zbiorów w załączniku);
 • naukowe i popularnonaukowe czasopisma polskie i zagraniczne;
 • naukowe zasoby elektroniczne (czasopisma i książki subskrybowane przez Bibliotekę).

Czytelnia oferuje ponadto:

 • 72 miejsca do pracy indywidualnej lub zespołowej, w tym 37 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i pakietem biurowym oraz stanowisko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • salę seminaryjną z czytelnią naukową;
 • stanowiska do samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów;
 • urządzenia reprograficzne (drukarki, kserografy i skanery).

Usługi biblioteczno-informacyjne:

 • udostępnianie literatury na miejscu oraz wypożyczenia krótkoterminowe;
 • dostęp do naukowych baz danych;
 • wsparcie w zakresie gromadzenia literatury oraz pomoc w korzystaniu z baz danych (w tym zasobów elektronicznych książek i czasopism naukowych);
 • indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne oraz z zakresu kompetencji informacyjnych;
 • wydawanie skierowań do innych bibliotek.