Filia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Lokalizacja czytelni:

Nowy Gmach WETI, parter, pokój NE 050 [zobacz]
Wirtualny spacer po filii [zobacz]

Kontakt:

 Godziny otwarcia:

Obsada czytelni:

Czytelnia gromadzi, udostępnia i pośredniczy w dostępie do zbiorów:

 • usytuowanych w wolnym dostępie książek z zakresu nauk reprezentowanych na Wydziale w sześciu działach: Automatyka i robotyka, Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka, Inżynieria biomedyczna i Inne (matematyka, fizyka), posiada również wydzieloną kolekcję podręczników (szczegółowa klasyfikacja zbiorów w załączniku);
 • naukowe i popularnonaukowe czasopisma polskie i zagraniczne;
 • naukowe zasoby elektroniczne (czasopisma i książki subskrybowane przez Bibliotekę).

Czytelnia oferuje ponadto:

 • 72 miejsca do pracy indywidualnej lub zespołowej, w tym 25 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i pakietem biurowym oraz stanowisko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • salę seminaryjną z czytelnią naukową (wyposażona w 70'' monitor, białą tablicę, rzutnik do dyspozycji użytkowników; możliwa rezerwacja sali na potrzeby nauki grupowej lub organizacji wydarzeń związanych ze sprawami studenckimi);
 • stanowiska do samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów (zwroty możliwe również po godzinach otwarcia czytelni);
 • urządzenia reprograficzne (drukarki, kserografy i skanery).

Usługi biblioteczno-informacyjne:

 • udostępnianie literatury na miejscu oraz wypożyczenia krótkoterminowe;
 • dostęp do naukowych baz danych;
 • wsparcie w zakresie gromadzenia literatury oraz pomoc w korzystaniu z baz danych (w tym zasobów elektronicznych książek i czasopism naukowych);
 • indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne oraz z zakresu kompetencji informacyjnych;
 • wydawanie skierowań do innych bibliotek naukowych regionu.

Galeria: