Filia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

Lokalizacja czytelni:

Gmach Głowny, pokój 3 (niski parter)

 Kontakt:

Godziny otwarcia:

Obsada czytelni:

Czytelnia gromadzi, udostępnia i pośredniczy w dostępie do zbiorów:

 • usytuowanych w wolnym dostępie nowych nabytków z zakresu nauk reprezentowanych na Wydziale ILIŚ (w układzie działowym);
 • kolekcji „IŚ”, czyli księgozbioru dawniej należącego do Biblioteki Wydziałowej Inżynierii Środowiska (w układzie działowym);
 • kolekcji „BL”, czyli księgozbioru dawniej należącego do Biblioteki Wydziałowej Budownictwa Lądowego (w układzie sygnaturowym);
 • czasopism fachowych bieżących i retrospektywnych (w porządku alfabetycznym);
 • naukowych zasobów elektronicznych (czasopisma i książki subskrybowane przez Bibliotekę).

Czytelnia oferuje ponadto:

 • 15 miejsc do pracy indywidualnej lub zespołowej
 • 4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu;
 • 3 urządzenia reprograficzne.

Usługi biblioteczno-informacyjne:

 • udostępnianie literatury na miejscu oraz wypożyczenia krótkoterminowe;
 • dostęp do naukowych baz danych;
 • wsparcie w zakresie gromadzenia literatury oraz pomoc w korzystaniu z baz danych (w tym zasobów elektronicznych książek i czasopism naukowych);
 • indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne, przygotowujące studentów zarówno do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Gdańskiej i usług oferowanych przez Bibliotekę PG, jak i do samodzielnego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

 Mapka Czytelni

Galeria: