Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest przyjaznym miejscem dla każdego studenta

Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest największą i najnowocześniejszą techniczną biblioteką naukową w Polsce Północnej, posiadającą:

 • 1 mln j. obl. zbiorów, głównie skrypty i podręczniki akademickie, naukowa książka polska i zagraniczna, czasopisma naukowe i techniczne polskie i zagraniczne, literatura normalizacyjna, literatura techniczno-handlowa oraz bazy danych. 
 • ponad 35 tysięcy stałych użytkowników, korzystających z wypożyczalni miejscowej

O randze Biblioteki Politechniki Gdańskiej jako wiodącego ośrodka informacji naukowo-technicznej, świadczą liczne kontakty z renomowanymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą:

 • współpraca z ponad 80 bibliotekami naukowymi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych,
 • współpraca z ponad 70 bibliotekami naukowymi w kraju i zagranicą,

prowadzenie wymiany wydawnictw z czołowymi ośrodkami naukowymi.

Do dyspozycji studentów są:

 • 9 filii na wszystkich wydziałach, gromadzących i udostępniających literaturę specjalistyczną,
 • czytelnię ogólną ze stanowiskiem do udostępniania zbiorów zabytkowych,
 • czytelnię czasopism bieżących, baz danych i norm,
 • ponad 440 miejsc w czytelniach i filiach,
 • 2 wypożyczalnie: miejscową i międzybiblioteczna,
 • ponad 200 stanowisk komputerowych dla użytkowników oraz do obsługi procesu bibliotecznego uczelni,

Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest w pełni skomputeryzowana – wszystkie operacje są wykonywane w systemie VTLS VIRTUA.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej oferuje dla studentów:

 • najnowszy księgozbiór o tematyce technicznej,  
 • polecane przez wykładowców skrypty i podręczniki akademickie,
 • księgozbiór w wolnym dostępie,
 • elektroniczne źródła informacji (e-czasopisma, e-booki, bazy danych).
 • samoobsługowe wypożyczenia (selfcheck),
 • samoobsługowe zwroty (wrzutnia),
 • samoobsługowy odbiór zamówionych książek (książkomat),
 • sale multimedialne,
 • sale pracy indywidualnej,
 • sale szkoleniowe,
 • przestrzeń do swobodnej nauki (open space),
 • fachową obsługę biblioteczną,

Sukcesywnie rozwijane są usługi informacyjne - powstały własne bazy danych i katalogi, które poprzez Internet pozwalają na szybkie i kompleksowe uzyskanie informacji o zbiorach i ich lokalizacji - nie tylko w PG, ale również w innych uczelniach w kraju i na świecie.

 

W Bibliotece Politechniki Gdańskiej eksploatowane są następujące komputerowe systemy biblioteczne:

Biblioteka Politechniki Gdańskiej organizuje dostęp do baz danych renomowanych wydawnictw naukowych. Pełnotekstowe naukowe bazy danych (e-książki, e-czasopisma), bibliograficzno-abstraktowe i inne, dostępne są pod adresem: http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/alfabetycznie

Zmierzając do osiągnięcia standardów biblioteki wirtualnej, Biblioteka Politechniki Gdańskiej zachowuje jednocześnie tradycje najstarszej uczelni technicznej Polski Północnej. Najcenniejszą część zbiorów bibliotecznych stanowi księgozbiór będący spuścizną po Towarzystwie Przyrodniczym w Gdańsku, który jest sukcesywnie digitalizowany i udostępniany w sieci Internet przez Pomorską Bibliotekę Cyfrową.