IATUL - International Association of University Libraries
(dawniej International Association of Technical University Libraries)

DOSTĘP | https://www.iatul.org/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Uniwersyteckich. Stowarzyszenie powstało w 1955 r. w Düsseldorfie, w Niemczech. Jako międzynarodowa, pozarządowa organizacja stanowić miało forum dla wymiany doświadczeń. Działania IATUL zasadniczo koncentrują się wokół zagadnień związanych z informacją naukową i usługami dla użytkowników. Od 2014 r. do stowarzyszenia przystąpić mogą biblioteki uczelni o profilu innym niż techniczny. Dyrektor Biblioteki PG dr Anna Wałek została powołana na członka IATUL Board of Directors (01.01.2018 r.). Podstawą nominacji był dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy oraz zaangażowanie Dyrektora Biblioteki PG w rozwój innowacyjnych rozwiązań bibliotecznych. W trakcie spotkania członków IATUL (General Assembly), które odbyło się 14.07.2020 r. w formie wideokonferencji, dr Anna Wałek została wybrana na stanowisko Sekretarza i jednocześnie została członkiem głównego zarządu (IATUL Executive Board). W grudniu 2019 Biblioteka Politechniki Gdańskiej była organizatorem i gospodarzem IATUL Seminar (Broszura z IATUL Seminar 2019).

Cele:

 • rozwój standardów bibliotecznych;
 • publikowanie rekomendacji dla instytucji prawodawczych;
 • organizację zaawansowanych kursów dokształcających;
 • informowanie członków o prognozowanych trendach w bibliotekach   uniwersyteckich;
 • publikowanie „przewodników po dobrych praktykach”;
 • prezentowanie środowiska, występowanie w jego imieniu;
 • współpraca z organizacjami o podobnym profilu;
 •  wyznaczanie planu strategicznego swojej działalności.

Działania:

 • inicjatywa bibliotek partnerskich;
 • International Study Programme;
 • finansowanie indywidualnych wizyt studyjnych dla bibliotek członkowskich;
 • seminaria, warsztaty i szkolenia;
 • doroczna konferencja.

W strukturach IATUL funkcjonują specjalne grupy zadaniowe m.in. Special Interest Group for Library Services (SIG-DATA), gdzie członkiem zespołu jest mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, kierownik Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki PG. 

W październiku 2020 inna grupa robocza, Special Interest Group for Metrics and Research Impact (SIG-MaRI) opublikowała specjalny program szkoleniowy wspierający biblioteki akademickie a skierowany  do osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe m.in. w zarządzaniu badaniami naukowymi: Research Impact Things Program.

 
Oprac. na podstawie: IATUL – International Association of University Libraries [online], http://iatul.org/ [dostęp 02.02.2017]