IEEE


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | informatyka, elektronika
DOSTĘP | https://www.ieee.org/

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum, które zamówiły i przedpłaciły dla siebie publikację określonej liczby artykułów w 2020 r. (łącznie 121 artykułów). Program obejmuje wszystkie czasopisma otwarte i hybrydowe IEEE, patrz strona IEEE Open. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji od 1 lipca 2020 r. Artykuły zamówione przez instytucję w 2020 r. i nie wykorzystane do końca roku, będą mogły być wykorzystane do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Autorzy zainteresowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji, a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytucję, patrz przewodnik dla autorów. Informacja o artykule jest kierowana do lokalnego administratora programu w instytucji, który zatwierdza publikację artykułu w ramach programu. Licencja IEEE wraz z programem publikowania jest koordynowana przez wyłącznego przedstawiciela wydawcy – firmę Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com.

Osobami kontaktowymi ze strony Biblioteki PG są pani Natalia Wysmyk natalia.wysmyk@pg.edu.pl oraz Anna Kowalska anna.kowalska2@pg.edu.pl

 
Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki