TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | matematyka
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

IMPAN serwis internetowy Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk (IM PAN) zapewnia bezpłatny dostęp do zasobów archiwalnych czasopism naukowych (do roku 2010):

  1. Acta Arithmetica
  2. Annales Polonici Mathematici
  3. Applicationes Mathematicae
  4. Bulletin Polish Acad. Sci. Math.
  5. Colloquium Mathematicum
  6. Dissertationes Mathematicae
  7. Fundamenta Mathematicae
  8. Studia Mathematica

Dodatkowo Politechnika Gdańska wykupiła pełny dostęp do najnowszych roczników czasopisma Annales Polonici Mathematici.

Serwis udostępnia również skrypty i pomoce dydaktyczne w dziale „Notatki z wykładów” dotyczące geometrii algebraicznej, geometrii niekomutatywnej i grup kwantowych czy też równań różniczkowych cząstkowych. W serwisie znajduje się także repozytorium preprintów artykułów przyjętych do publikacji w czasopismach IM PAN.