Eurokody - zestaw norm europejskich EN, określających zasady projektowania i wykonania konstrukcji oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym. 

 

 

Zapraszamy do korzystania z Portalu Wiedzy Normalizacyjnej PKN-u.