Studenci pierwszego roku studiów na PG otrzymują elektroniczną legitymację studencką (ELS), która jest jednocześnie kartą biblioteczną i automatycznie zostają zapisani do biblioteki.

Parametry logowania dla studentów Politechniki Gdańskiej: Login: 5200XXXXXX, gdzie: 5200-kod Politechniki Gdańskiej, XXXXXX-nr albumu; hasło: pierwotnym hasłem jest nr PESEL (student może po pierwszym logowaniu w systemie bibliotecznym zmienić hasło w swoim koncie). W razie wystąpienia problemów z logowaniem należy skontaktować się drogą elektroniczną z biblioteką, e-mail: bgczytel@pg.edu.pl lub osobiście z dyżurującym bibliotekarzem w każdej filii biblioteki na wydziałach lub w Informatorium Biblioteki PG w Gmachu Głównym.

Konto w systemie bibliotecznym aktywowane jest po godz. 8:00 (godzina jest umowna) następnego dnia roboczego, względem dnia, w którym dokonano aktywacji konta w Moja PG.

Konto czytelnika jest aktywne przez cały okres studiów I stopnia. W przypadku kontynuacji studiów II stopnia, konto należy reaktywować.

Dla użytkowników biblioteka udostępnia ponad 160 stanowisk komputerowych, z których po zalogowaniu się własnym loginem i hasłem bibliotecznym w sieci PG, mogą uzyskać dostęp do:

  • Internetu
  • naukowych baz danych (e-czasopisma, e-książki)
  • katalogów bibliotecznych.

EDUROAM

Studenci mogą korzystać z Internetu bezprzewodowego.
Dostęp do Internetu z komputerów osobistych możliwy jest poprzez usługę Eduroam [więcej] – w razie pytań skontaktuj się z Centrum Usług Informatycznych osobiście: w Gmachu Głównym PG, pokój 256C, pn.-pt., godz. 7:30-15:30; elektronicznie: zgloszenia.pg.edu.pl.; helpdesk@pg.edu.pl; telefonicznie: +48 58 348 63 37.