TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | nauki techniczne
DOSTĘP | http://www.intechopen.com/

Intech jest pionierem i jednym z największych na świecie multidyscyplinarnym wydawnictwem Open Access. Oferuje dostęp do książek z dziedziny nauki, technologii i medycyny. Obecnie wydano ponad 3500 książek.

Podstawowym przedmiotem publikacji Wydawnictwa Intech jest obecnie technika i energetyka, ale kolekcje są stale poszerzane o nowe dyscypliny naukowe, przede wszystkim medycynę i nauki o zdrowiu.