Współpraca międzynarodowa w Bibliotece PG

Głównym celem Biblioteki Politechniki Gdańskiej jest wspomaganie dydaktyki i badań naukowych prowadzonych na uczelni, realizowane poprzez udostępnianie informacji o fachowej literaturze oraz organizację dostępu do baz danych renomowanych wydawnictw naukowych. Umiędzynarodowienie Politechniki Gdańskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed uczelnią. Biblioteka PG poprzez m.in. działania Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG aktywnie uczestniczy w realizacji zadań uczelni, która tworzy ofertę programową atrakcyjną dla cudzoziemców

Biblioteka PG wspiera proces internacjonalizacji uczelni poprzez:

  1. dostosowanie swoich zbiorów i usług do potrzeb użytkowników zagranicznych,
  2. współpracę z organizacjami międzynarodowymi oraz
  3. udział pracowników BPG w programie ERASMUS+.

COVID-19 a dobre praktyki biblioteki akademickiej w zakresie współpracy międzynarodowej (i nie tylko)

Podczas kwarantanny spowodowanej COVID-19 (16.03.-25.05.2020 r.), usługi Biblioteki PG były zasadniczo realizowane w przestrzeni internetowej. Najważniejszymi praktykami, kontynuowanymi podczas kwarantanny przez Zespół ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG, były następujące działania:

  • Informowanie użytkowników zagranicznych na bieżąco o usługach biblioteki za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych
  • Utrzymanie kontaktu z użytkownikami lokalnymi za pomocą mediów społecznościowych oraz poczty elektronicznej
  • Promowanie e-zasobów i e-usług w mediach społecznościowych
  • Kontynuowanie, w miarę możliwości, codziennych obowiązków pomimo izolacji społecznej
  • Korzystanie z platformy WebexMeeting do organizowania spotkań zespołów, w tym ds. Zespołu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG w celu utrzymania kontaktu, zachowania pozytywnego nastawienia oraz sprawnego zarządzania przepływem informacji.

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej na całym świecie, współpraca Biblioteki PG z organizacjami międzynarodowymi jest kontynuowana – wszystkie spotkania, konferencje oraz warsztaty odbywają się zdalnie oraz poprzez media społecznościowe. W czasie, gdy wszystkie instytucje partycypujące w programie Erasmus+ dostosowują się do sytuacji - wyjazdy typu Erasmus Staff Training Week (STW) oraz Student Mobility For Traineeship zostały zawieszone do odwołania. Biblioteki PG nadal utrzymuje kontakty z zaprzyjaźnionymi ośrodkami informacji naukowej, m.in. wzięła udział w ankiecie przygotowanej przez Biblioteque publique d’information, Centre Pompidou na temat działalności bibliotek w dobie COVID-19. W zamieszczonym na stronie biblioteki opisie „dobrych praktyk realizowanych w wybranych instytucjach, znalazła się także relacja przygotowana przez Zespół ds. Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w Bibliotece PG.

Więcej informacji na temat „dobrych praktyk” w bibliotekach akademickich w innych krajach w czasie COVID-19 – zob. A. Sobala, U. Szybowska, A. Kowalska, „Świat bibliotek w czasach epidemii” [dostęp 22.12.2020].