Zakres działań
Organizacje międzynarodowe
Grupy robocze
EOSC
Kalendarium

 

Współpraca międzynarodowa i organizacyjna w Bibliotece PG

Głównym celem Biblioteki Politechniki Gdańskiej jest wspomaganie dydaktyki i badań naukowych prowadzonych na uczelni, realizowane poprzez udostępnianie informacji o literaturze fachowej i organizację dostępu do baz danych renomowanych wydawnictw naukowych. Umiędzynarodowienie Politechniki Gdańskiej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed uczelnią.

Biblioteka PG wspiera proces internacjonalizacji uczelni poprzez:

  1. dostosowanie zbiorów i usług do potrzeb użytkowników zagranicznych,
  2. promowanie usług i działań Biblioteki w mediach społecznościowych,
  3. szkolenie biblioteczne studentów zagranicznych,
  4. aktywną współpracę z organizacjami międzynarodowymi,
  5. udział pracowników BPG w programie ERASMUS+.

 

ZAKRES DZIAŁAŃ:

I. Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej oraz bibliotekarze z innych jednostek BPG

  • Organizacje międzynarodowe bibliotekarskie i akademickie 
  • Grupy robocze (tzw. working groups)

II. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki BPG

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.