IOP Science


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | fizyka
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

IOP Science to pełnotekstowa baza, w której znajdują się głównie dziedziny z nauk fizycznych (fizyka atomu/cząsteczki, astronomia, astrofizyka, optyka, fizyka jądrowa, biofizyka, fizyka statystyczna, fizyka medyczna oraz zastosowań tych nauk), ale także matematyki i informatyki (metody kwantowe, mechanika statystyczna), nauk chemicznych i biologicznych (m.in. elektrochemia, biologia fizyczna, mikroskopia, biomateriały i ich zastosowanie), nauk inżynieryjnych (m.in. inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, nano/mikroinżynieria, nanotechnologia).

W bazie znajduja się 83 czasopisma oraz książki i materiały konferencyjne. Czasopisma IOP to czasopisma o wysokich IF: Reports on Progress in Physics (IF=16.620), The Astrophysical Journal Letters (IF=8.374), 2D Materials (IF=7.343), Biofabrication (IF=7.236), The Astrophysical Journal (IF=5.580) itp. W 2019 r. pojawiły się 3 nowe czasopisma: Nano Futures, Multifunctional Materials (tematyka multidyscyplinarna), Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (w czasopiśmie poruszane są wszystkie aspekty związane z nanotechnologią i nanonaukami oraz ich zastosowaniami).

LISTA CZASOPISM | plik pdf


Rys. Dyscypliny, w których można opublikować swoje prace w wydawnictwie IOP oraz okładki wybranych czasopism.