Institute of Physics (IOP Science)


TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | nauki ścisłe, nauki przyrodnicze
DOSTĘP | https://iopscience.iop.org/

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP. Program obejmuje 42 hybrydowych czasopism IOP oraz typy publikacji: research paper, special issue paper, letter. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów 60 artykułów przyjętych do publikacji od momentu uruchomienia programu 13 lipca 2020 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. IOP będzie rozpoznawał artykuły uprawnione do programu, informował o tym autorów oraz jednocześnie ICM. Jeśli autor nie wyrazi sprzeciwu, a ICM zweryfikuje afiliację podaną w artykule, to artykuł zostanie opublikowany jako otwarty w ramach programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także informacja o programie na stronie wydawcy.

Aktualne wykorzystanie puli artykułów można sprawdzić na stronie WBN

 
Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki