WYDAWCY OPEN ACCESS
ACM Digital Library
American Chemical Society (ACS)                                                                                       
American Institute of Physics (AIP)
American Physical Society (APS)
Cambridge Core
Elsevier
Emerald
IEEE
Institute of Physics (IOP Science)    
Nature
Open Research Europe (tylko dla beneficjentów projektu Horyzont 2020 i Horyzont Europa)
Oxford Journals
Royal Society of Chemistry (RCS)
Springer
Taylor & Francis
Wiley

Dodatkowe narzędzia dla autorów:

Open Journal Matcher: https://ojm.ocert.at/

To nowe narzędzie, które w swoim założeniu dopasowuje szkic streszczenia artykułu do odpowiadających mu dziedzinowo czasopism publikowanych w otwartym dostępie. Wklejając streszczenie swojego artykułu, można szybko sprawdzić, jakie czasopisma potencjalnie mogą go opublikować. Jak to działa?

Aplikacja została zbudowana w oparciu o DOAJ (Directory of Open Access Journals), bazę danych zawierającą spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Po wklejeniu abstraktu, Open Journal Matcher sugeruje pięć najlepiej pasujących tytułów czasopism w otwartym dostępie na podstawie ich podobieństwa do tekstu streszczenia przesłanego przez użytkownika. Narzędzie ma służyć autorom, którzy próbują znaleźć odpowiednie czasopisma do publikacji swojej pracy. Celem jest odkrycie tytułów nieoczywistych, ale relewantnych czasopism.

Aplikacja została stworzona przez Marka Eatona na City University of New York i publicznie zaprezentowana po raz pierwszy 5 grudnia 2019 r. na 18tej dorocznej konferencji CUNY IT (Nowy Jork, NY). Projekt został częściowo ufundowany z grantu Google Cloud Platform. Zarówno kod całego projektu jak i algorytm dopasowujący są objęte otwartą licencją MIT.