TYP | baza faktograficzna
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

Baza Journal Citation Reports (JCR) znajduje się na platformie Web of Science. Zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, m.in. Journal Impact Factor. Journal Citation Reports służy do przeprowadzania analizy i oceny czasopism na podstawie ilości cytowań zawartych w nich artykułów. Poszczególne edycje bazy, ukazują się w połowie roku za poprzedni rok kalendarzowy.

W czerwcu 2021 ukazała się nowa edycja JCR, która została rozszerzona o dwa nowe indeksy cytowań: Arts and Humanities Citation Index (obejmuje 25 dyscyplin z nauk humanistycznych i sztuk pięknych) i Emerging Sources Citation Index. Dodano również nową znormalizowaną metrykę Journal Citation Indicator i włączono zawartości wczesnego dostępu (z ang. Early Acccess).

Baza JCR umożliwia:

  • uzyskanie pełnych danych bibliograficznych czasopism
  • sprawdzenie, jakie czasopisma są najczęściej cytowane w interesującym nas czasopiśmie (cited journal) oraz jak jest ono cytowane przez inne czasopisma (citing journal)
  • otrzymanie współczynnika charakteryzującego powiązania pomiędzy cytującymi i cytowanymi czasopismami (impact factor, immediacy index, citing i cited half-life)

Najczęściej używane współczynniki to:

  • impact factor - stosunek liczby cytowań do liczby artykułów w danym czasopiśmie na przestrzeni ostatnich dwóch lat
  • pięcioletni impact factor - stosunek liczby cytowań w danym czasopiśmie do liczby artykułów na przestrzeni ostatnich pięciu lat
  • immediacy index - średnia liczba cytowań artykułów z danego czasopisma uzyskiwana w roku jego opublikowania
  • Journal Citation Indicator - średni znormalizowany dla kategorii wpływ cytowań dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich 3 lat