Projekt będzie realizowany od marca 2018 r. do października 2019 r. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

 

KALENDARIUM SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU POWER 3.4
„PODNIESIENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ”

ZOBACZ HARMONOGRAM WSZYSTKICH SZKOLEŃ 2019